Mjölby GK – En förebild inom miljöarbete för svensk golf

Det säger den oberoende revisorn Mårten Wallberg som reviderade vårt miljöarbete för tredje gången under hösten 2021 för Golf Environment Organisation (GEO) i Skottland.

Här nedan kan du läsa sammanfattningen i rapporten:

“It’s impressive to visit a golf club for the third time in 8 years and see the progress in sustainability still increasing. That’s the experience of visiting Mjölby GK. The efforts in biodiversity, energy and water efficiency continues – green infrastructure project, solar panels and other renewable energy sources, new irrigation system, bee habitats and organic fertilizers, to mention a few efforts. It’s only one conclusion one can have after visiting Mjölby GK: It is a role model for sustainability work in Sweden.”

Mårten Wallberg

GEO accredited independent verifier

FÖLJ LÄNKEN FÖR REVISIONSRAPPORTEN
Mjolby GEO Certified 2021 MW

 Vi som jobbar med klubbens miljöarbete:
Gert, Lövgren, Sören Karlsson, Lars Eriksson, Barbro T-Karlsson, Tom Fredriksson, Lennart Andersson, Eva Johnsson, Peter Irebrink, 

En hållbar golfklubb

Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor och det blir allt viktigare att kommunicera golfens samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås 2030. Ett av dessa är att skydda vår planet och dess naturresurser.

Ska golfen vara en aktiv del i samhället krävs att man tar ansvar. Det innebär ett målmedvetet miljöarbete för en hållbar utveckling.

Mjölby Golfklubb har antagit den utmaningen och har sedan 2014 varit en aktiv del i den för golf världsomfattande miljöorganisationen GEO, the Golf Environment Organization.

Vi har därför systematiskt kartlagt våra miljöpåverkande förbrukningar av energi och gödningsmedel samt styrt vårt avfall mot reducerade mängder och återvinning.

Vi har genomfört ett antal större projekt tillsammans med kommunen och länsstyrelsen som Naturstigen, Golfbanans dammar som våtmarksresurs och Faunadepåer.

För att minska vattenförbrukningen på banan har vi under 2019-2022 anlagt ett nytt effektivare bevattningssystem. 

Mjölby Golfklubb kommer att fortsätta utveckla miljöarbetet genom att;
  • Förstå, skydda och öka biologiska mångfalden i området på och kring golfbanan
  • Spara på vatten och energi, upphandla med ansvar och minska avfall
  • Tillhandahålla ett område för hälsosam rekreation, uppträda etiskt och spela en positiv roll i samhället