Miljöarbete på mjölby gk

 GEO OnCourseR program  re-certifierat 

”Stort grattis till Mjölby och Ljunghusen som under sommaren 2019 har re-certifierat sig som en av de två första i världen enligt nya versionen GEO OnCourseR program”, säger Peter Edman SGF, expert på natur- och miljövård.

KLICKA FÖR REVISIONSRAPPORTEN

 Vi som jobbar med klubbens miljöarbete från vänster: Peter Irebrink, Lars Eriksson, Gert Lövgren, Sören Karlsson, Barbro T-Karlsson.

bild_2

En hållbar golfklubb

Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor och det blir allt viktigare att kommunicera golfens samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås 2030. Ett av dessa är att skydda vår planet och dess naturresurser.

Ska golfen vara en aktiv del i samhället krävs att man tar ansvar. Det innebär ett målmedvetet miljöarbete för en hållbar utveckling.

Mjölby Golfklubb har antagit den utmaningen och har sedan 2014 varit en aktiv del i den för golf världsomfattande miljöorganisationen GEO, the Golf Environment Organization.

Vi har därför systematiskt kartlagt våra miljöpåverkande förbrukningar av energi och gödningsmedel samt styrt vårt avfall mot reducerade mängder och återvinning.

Vi har genomfört ett antal större projekt tillsammans med kommunen och länsstyrelsen som Naturstigen, Golfbanans dammar som våtmarksresurs och Faunadepåer.

För att minska vattenförbrukningen på banan kommer vi under kommande år anlägga ett nytt effektivare bevattningssystem.

Mjölby Golfklubb kommer att fortsätta utveckla miljöarbetet genom att;
  • Förstå, skydda och öka biologiska mångfalden i området på och kring golfbanan
  • Spara på vatten och energi, upphandla med ansvar och minska avfall
  • Tillhandahålla ett område för hälsosam rekreation, uppträda etiskt och spela en positiv roll i samhället