medlemsavgifter och medlemskap

1/8 – Halv avgift på medlemskap där ordinarie pris står inom parantes. 

 

Här hittar du all information om alla våra olika medlemskap, innehåll och avgifter med mera. 

Du som redan vet vilket medlemskap som passar dig kan gå direkt till ansökan via MEDLEMSANSÖKAN

Hör av dig vid eventuella frågor!

VÄLKOMMEN MED DIN ansökan

medlemsansökan

Välkommen med din ansökan!

klicka för ansökan
Spel på Mjölby GK och Flemminge GK.

Kräver spelrätt (från 27 år) eller förhöjd avgift, se årsmedlemskap.
Fritt spel på Mjölby GK och Flemminge GK alla dagar och tider.
Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar. 
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter 15.00 helg/helgdag.

Med autogiro 482 kr/månad feb-jan

Inklusive Serviceavgift 250 kr ,se info nedan

MEDLEMSANSÖKAN
spel på Mjölby GK och Flemminge GK

Kräver ej spelrätt, förhöjd medlemsavgift
Fritt spel på Mjölby GK och Flemminge GK alla dagar och tider. 
Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar.
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter 15.00 helg/helgdag.

Med autogiro 524 kr/månad feb-jan

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

MEDLEMSANSÖkan
spel på Mjölby GK, flemminge gk, Vreta Kloster GK, Motala GK, 

Kräver spelrätt (från 27 år) eller förhöjd avgift, se årsmedlemskap.
Fritt spel Mjölby GK och Flemminge GK alla dagar och tider. 
Fritt spel på Motala GK och Vreta Kloster GK alla dagar och tider förutom helg/helgdag kl 8-12 då ordinarie greenfee gäller. 

Vadstena GK 100kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter 15.00 helg/helgdag.

Med autogiro 524 kr/månad feb-jan

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

MEDLEMSANSÖKAn
spel på Mjölby GK, Vreta Kloster GK, Motala GK, Flemminge GK

Kräver ej spelrätt, förhöjd medlemsavgift.
Fritt spel på Mjölby GK och Flemminge GK alla dagar och tider. 
Fritt spel på Motala GK och Vreta Kloster GK alla dagar och tider förutom helg/helgdag kl 8-12 då ordinarie greenfee gäller. 

Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter kl 15 helg/helgdag. 

Med autogiro 590 kr/månad feb-jan 

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

MEDLEMSANSÖKAN
SPEL PÅ MJÖLBY GK, VRETA KLOSTER GK, MOTALA GK, FLEMMINGE GK

Fritt spel på Mjölby GK och Flemminge GK alla dagar och tider.
Fritt spel på Motala GK och Vreta Kloster GK alla dagar och tider förutom helg/helgdag kl 8-12 då ordinarie greenfee gäller.  

Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar.
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter kl 15 helg/helgdag. 

MED AUTOGIRO 340 KR/MÅNAD FEB-JAN 

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

MEDLEMSANSÖKAN
spel på Mjölby GK, Vreta Kloster GK, Motala GK och Flemminge GK

Studerar på heltid – ingen spelrätt krävs.
Uppvisande av studieintyg. (Kontakta kansliet)
Gäller för ett år i taget.

Fritt spel på Mjölby GK och Flemmnge GK.
Fritt spel på Motala GK och Vreta Kloster GK alla dagar och tider förutom helg/helgdag kl 8-12 då ordinarie greenfee gäller.
Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar
Tranås GK 300 kr greenfee vardagar och efter 15.00 helg/helgdag.

Med autogiro 282 kr/månad feb-jan

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

MEDLEMSANSÖKAN
Vardagsmedlem spelar fritt vardagar med sista start kl 15:00

Vid spel efter kl 15:00 vardagar och vid spel på helger betalas halv greenfee.
Kräver spelrätt (från 27 år) eller förhöjd avgift, se årsmedlemskap.

Med autogiro 415 kr/månad feb-jan 

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

VARDAGSMEDLEM SPELAR FRITT VARDAGAR MED SISTA START KL 15:00

Vid spel efter kl 15:00 vardagar och vid spel på helger betalas halv greenfee.
Kräver ej spelrätt, förhöjd medlemsavgift.

Med autogiro 482 kr/månad feb-jan 

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

GREENFEEMEDLEM ERLÄGGER REDUCERAD GREENFEE

Gäller vid spel på Mjölby GK alla dagar i veckan.
80 kr rabatt på vardagar och 50 kr rabatt på helg på ordinarie greenfeeavgift.
Ingen spelrätt krävs.

ÅRSAVGIFT FÖR JUNIORER SE EXEMPEL NEDAN

Exempel 8 år = 800 kr, 18 år = 1800 kr
Ingen spelrätt krävs för juniorer.
Junior gäller för ålder upp till det år man fyller 21 år.
I junioravgiften ingår spel på samarbetsklubbarna.

TVÅ VUXNA OCH MINST EN JUNIOR (0-21 ÅR) MED SAMMA BOSTADSADRESS

Kräver spelrätt för seniorerna eller förhöjd medlemsavgift för båda seniorer (tillkommer 800 kr/senior).
Inkluderar spel på samarbetesklubbarna (Mjölby GK, Vreta Kloster GK, Motala GK, Flemminge  GK)

Ordinarie greenfee på Motala och Vreta Kloster helg/helgdag kl 8-12 övriga tider ingen avgift. 
Vadstena GK 100 kr rabatt på deras ordinarie greenfee vardagar
Tranås GK 300 kr greenfee vardag och efter 15.00 helg/helgdag. 

MED AUTOGIRO FRÅN 1 128 KR/MÅNAD FEB-JAN 

Inklusive Serviceavgift 250 kr, se info nedan

Serviceavgift 250 kr

Gäller fullvärdiga medlemskap senior ( från 22 år).

Medlemmar som hjälper till på städdagar, som klubbvärdar, kommittéer eller andra aktiviteter som klubben efterfrågar får tillbaka 250 kr i form av en voucher som kan användas i vår shop eller restaurang.

Under senare år har styrelsen noterat ett minskat intresse för ideellt arbete på golfklubben. Om kvalitet och god servicenivå ska kunna bibehållas krävs resurser antingen i form av frivilliga eller ekonomiska medel. Vi öppnar upp för fler alternativ till att erhålla återbetalning genom att inte kalla det städavgift utan serviceavgift. 

Årsmedlemskap

Medlem, från 27 år, som ej önskar köpa spelrätt kan istället betala en högre årsavgift för sitt medlemskap. En extra avgift tillkommer med 800 kr på medlemskapstyperna Vardagsmedlem, Aktiv Mjölby GK och Aktiv Samarbete. 

Passiv medlem 500 kr

Vid vilande av medlemskap vid innehav av spelrätt – golf-id ej aktivt.

Skåpshyra 220 kr

Skåp finns att hyra, kontakta kansliet. Depositionsavgift för nyckel till vagnboden tillkommer med 50 kr, betalas åter den dag man återlämnar den. Till skåpet tar man med eget hänglås.

Greenfeerabatt Vadstena GK och Tranås GK

Om du har ett medlemskap i kategorin Aktiv Mjölby GK eller Aktiv Samarbete erhåller du rabatt vid spel på Vadstena GK och Tranås GK. (gäller ej vardagsmedlem, greenfeemedlem och passiv medlem)

Tranås – vardagar hela dagen och helg/helgdag efter kl 15.00 är din greenfee 300 kr.
Vadstena – vardagar hela dagen greenfee 300 kr

RABATT PÅ GOTAHÄLSAN FÖR MEDLEMMAR I MJÖLBY GK

Som medlem i Mjölby GK erhåller du 20% rabatt på Gotahälsans tjänster, förutom vaccinationer och blodprover.

Gotahälsans rabatt till medlemmar

Fr om säsong 2019 inledde Mjölby GK ett samarbete med Gotahälsan.

För dig som medlem i Mjölby GK innebär det att du erhåller 20% rabatt på de tjänster Gotahälsan erbjuder, förutom vaccinationer och blodprover.

Gotahälsan är ett privat hälsoföretag med lokal förankring i Mjölby, Motala, Aneby och Vetlanda.

Tjänster som privatpersoner ofta köper:

Läkarbesök (recept, högre körkortsbehörighet, remittering, sedvanliga läkarbedömningar)

Sjuksköterskemottagning (spola öron, vaccinationer, blodprovtagning, hörseltester, häsokontroller, luftvägstester, konditionstester, uppdrag från transportstyrelsen, bedömning av sår eller andra åkommor, remitteringar mm)

Sjukgymnast (akupunktur, massage, bedömning muskler och leder

Beteendevetare/psykolog (behandlingar eller samtalsstöd)

Vid besök hos Gotahälsan anger du ditt golf-id och att du är medlem i Mjölby GK.

Du hittar mer information på deras hemsida GOTAHÄLSAN

Autogiro

Önskar du betala vi autogiro ska en autogiroanmälan fyllas i.

Medlemsavgiften fördelas på tolv månader med första dragning 28/2 2021 och sista januari 2022 och en avgift på 20 kr i månaden tillkommer. Vid medlemskap senare under säsong fördelas medlemsavgiften på antal månader som kvarstår t o m 31 januari 2022.

Autogiro är ett alternativ till betalning av årsavgiften och innebär inte månadsmedlemskap.

Medlemsavgiften är till fullo betalad efter sista dragningen den 31 januari 2020.

Vid ej genomförd dragning betalas förfallet belopp in manuellt till vårt BG 5738-1733. BLANKETT AUTOGIRO 

Du kan även anmäla autogiro via din hembank.
Lägg till nytt autogiro och välj Mjölby Golf AB.
Som betalarnummer använder du ditt golf-id utan streck. ex 801014001 (golf-id 801014-001)

Vid anskaffande av spelrätt eller försäljning av spelrätt hänvisar vi till vår annonsplats här på hemsidan. ANNONSPLATS

Utträde samt byte av medlemskapstyp ska skriftligen meddelas kansliet senast 16 december före nästkommande verksamhetsår.

Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Vid frågor om våra medlemskapsalternativ kontakta kansliet
kansli@mjolbygk.se
0142-125 70.Blankett 

medlemsansökan

Välkommen med din ansökan!

klicka för ansökan