Två utomhusbanor finns på vårt område 

boka och spela mjölbys vackraste utebanor med utsikt över golfbanan.
under 2024

Under säsongen 2024 kommer vi inte ha något bokningssystem för våra Padelbanor utan man spelar om det är ledigt. 

Medlem i Mjölby GK med ett fullvärdigt medlemskap, dvs Aktiv Mjölby GK eller Aktiv samarbete, spelar fritt. 

De som spelar tillsammans och som ej är medlemmar betalar sin spelavgift på plats vid banan genom qr-kod och swish. Tydlig information finns plats. 
Exempel:
Priset är 200 kr/ h  50 kr/person betalas på plats för övriga spelare. 

Banorna är öppna för alla att spela. 
Padelrack finns att hyra i golfreception i klubbhuset under bemannade öppettider. 

Bakgrund

I januari 2023 övergick ägandet av de två padelbanorna, med tillhörande beredd mark, i Mjölby Golfklubbs ägo. 
Banorna byggdes av Mjölby Padel som sedan sålde verksamheten till WAP. 
När WAP lade ner sin verksamhet i Mjölby och ägandet återtogs av Mjölby Padel erbjöds Mjölby GK att köpa padelanläggningen till en mindre kostnad. Styrelsen tog beslut att det var ett ekonomiskt och bra upplägg som kan skapa bra möjligheter för golfklubben. Beslut togs att fullvärdiga medlemmar med medlemskapsalternativ Aktiv Mjölby GK eller Aktiv Samarbete inkluderas fritt spel på padelbanorna säsong 2023/2024

Padelbanorna på prov under 2023 med förhoppning om positivt och uppskattat utfall av våra medlemmar och gäster.  

Banorna ligger vackert med utsikt över golfbanan och målsättningen är att skapa mycket aktivitet och rörelse kring padelområdet och ge ett positivt mervärde för våra fullvärdiga medlemmar.