Grundvillkor från SGF

Klubbtävling

En klubbtävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs

  • Med start från ett och samma hål, dvs. utan gemensam (kanon)start
  • Utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee.
  • Utan trängsel eller köbildning på tränings- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan spelarna.
  • Utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält.
  • Utan gemensam prisutdelning. 
Ansvarig
Per Langborg – 0730-573453.

fam.langborg@tele2.se

Öppen för

Medlemmar i Mjölby GK som under året fyller 55 år eller mera (H55+, D55+) som har handicap 54 eller bättre.

Vandringspris

Vi tävlar om senorigolfens vandringspris, vilket tillfaller den spelare som under årets seniorgolftävlingar erhåller lägsta antal nettoslag i fem (5) tävlingar. Vandringspriset skall erövras tre gånger för att bli ständig egendom.

Tävlingsdagar

Tävlingsdagar för 2021 är onsdagar med början 21 april enligt spelschema som Seniorkommittén upprättar.

Spelschema uppdateras inom kort
Spelformer

Slaggolf.

Singelspel i en klass. H75+ och D55+ spelar från röd tee. D75+ kan välja att spela från orange tee.

Anmälan

Anmälan till spel via Golf.se, senast 3 dagar före spelstart, alltså söndag 24.00. I anmälan anges spel på f.m. eller e.m. Om förbokade tider i respektive grupp inte räcker, flyttas de sist anmälda spelarna till grupp med ledig plats. På golf.se (Min golf) kan anmälan göras upp till 30 dagar före tävlingstillfället.

Starttider

Starttid erhålls genom Golf.se. tisdag före speldag senast 12.00.

Startavgift

Startavgift (40 kronor) betalas av respektive spelare vid ett tillfälle. Antingen via Swish eller kontant, den sista dagen man deltar.  (Varje spelare räknar själv ut hur många gånger man deltagit, och betalar därefter).

Scorekort

Varje spelare erhåller utskrivet scorekort och fyller i detta själv. Alltså inget byte av scorekort. Spelaren kommer överens med en markör i bollen, som spelaren efter ronden stämmer av resultatet med, för att sedan signera sitt kort. Kortet lämnas efter rundan i Oldboys Kommitténs postfack.

Priser

Presentkort i shopen samt matkuponger i restaurangen. Vid varje spelomgång tävlar man om tre priser samt ett utlottat pris.

En Order of Meritlista upprättas och vinnare av oseniorgolfen blir den som har det lägsta antalet nettoslag av de 5 bästa omgångarna. (Av 9 omgångar). Prisbordet beslutas vid senare tillfälle, när intresset för deltagande framgår.

Pristagarna enligt Order of Merit erhåller sina priser vid lämpligt tillfälle under hösten.

Resultat

Finns för respektive spelomgång på golf.se.