När du sålt din spelrätt

När du har hittat en köpare till din spelrätt

Fyller du tillsammans med den nya medlemmen i en överlåtelseblankett ”Överlåtelse av spelrättsbevis på Mjölby GK” som du hittar nedan. Där fyller du som säljare i ditt namn, golf-id och gör en namnunderskrift.

Den nya medlemmen fyller i sina uppgifter på den nedre delen.

Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.

Spelrätt och blankett skickas/lämnas in till kansliet.

Vem som gör detta bestämmer ni själva.

Vid försäljning av spelrätt ska du som säljare fylla i en ruta på baksidan av spelrätten som heter ”Överlåtarens namnteckning”.

Den nya medlemmen registreras, erhåller faktura, informationsbrev och registreras på spelrätten.

Vid försäljning av din spelrätt och önskemål om utträde, registreras utträde när spelrätten överlåtits.

Har du ytterligare frågor – maila kansli@mjolbygk.se

Med vänlig hälsning kansliet


Blanketter
ÖVERLÅTELSE AV SPELRÄTTSBEVIS – Mjölby GK

(vid försäljning av spelrätt)

UPPLÅTELSE AV SPELRÄTTSBEVIS – Mjölby GK

(vid uthyrning av spelrätt)