Information om spelrätter

MEDLEM MED SPELRÄTT
Vid innehav av spelrätt och önskemål om utträde.

För att utträde ska kunna ske skall spelrätten först säljas. Utträde ska meddelas klubben senast sista december året innan ny säsong startar.
På vår hemsida finns annonsplats för försäljning och även för de som önskar köpa.
I första hand hänvisar vi både köpare och säljare till vår annonsplats.
Kansliet kan till viss del vara behjälplig för förmedling mellan säljare och köpare.
Medlem med spelrätt kan vara kopplad till ett fullvärdigt medlemskap, greenfeemedlemskap eller passiv medlem.

HAR DU SÅLT DIN SPELRÄTT? LÄS MER HÄR!

NYA MEDLEMMAR

VÅRA OLIKA MEDLEMSSKAP!

SOM NY MEDLEM MED ETT FULLVÄRDIGT MEDLEMSKAP FINNS TVÅ ALTERNATIV ATT VÄLJA MELLAN

* att köpa en spelrätt
* att betala en förhöjd medlemsavgift, s k årsmedlemskap.

1. Köp av spelrätt

En annonsplats finns för de som önskar sälja men även en annonsplats för den som önskar köpa. ANNONSERA HÄR!
Mjölby GK säljer spelrätter. Pris 4 000 kr. Men i första hand hänvisar vi till säljande medlemmar.

2. Förhöjd medlemsavgift

Som alternativ till köp av spelrätt finns årsmedlemskap där man istället betalar en förhöjd medlemsavgift.
900 kr/år tillkommer utöver aktuell medlemsavgift. Gäller medlemskapstyperna Aktiv Samarbete, Aktiv Mjölby GK och Vardagsmedlemskap.

VID FRÅGOR VÄNLIGEN MAILA KANSLI@MJOLBYGK.SE ELLER RING 0142-125 70

BLANKETTER

ÖVERLÅTELSE AV SPELRÄTTSBEVIS – Mjölby GK
(vid försäljning av spelrätt)

UPPLÅTELSE AV SPELRÄTTSBEVIS – Mjölby GK
(vid uthyrning av spelrätt)