Policy vid sjukdom

vid skada eller sjukdom

Medlem som innan 1 april blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får sitt medlemskap uppskjutet 1 år mot en kostnad motsvarande passivt medlemskap.

Medlem som innan 1 juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får nästkommande år sin medlemsavgift reducerad med 50%.

Medlem som efter 1 juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får ingen kompensation.

Medlem som avlider

Om dödsbo begär återbetalning av medlemsavgift gäller följande:

Om medlem avlidit före 1 april återbetalas hela medlemsavgiften.

Om medlem avlidit före 1 juli återbetalas halva medlemsavgiften.

Medlem som avlider efter 1 juli återbetalas ej medlemsavgiften.

Välkommen att höra av dig vid eventuella frågor

Kansli 0142-125 70
KANSLI@MJOLBYGK.SE