Policy vid sjukdom

vid skada eller sjukdom

Medlem som innan 1 april blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får sitt medlemskap uppskjutet 1 år mot en kostnad motsvarande passivt medlemskap.

Medlem som innan 1 juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får nästkommande år sin medlemsavgift reducerad med 50%.

Medlem som efter 1 juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får ingen kompensation.

Den medlem som vill åberopa denna policy, skall senast 30 dagar efter skadan eller sjukdomen uppstått, begära skriftligen till styrelsen om detta. Begäran skall styrkas med läkarintyg. 

Medlem som avlider

Om dödsbo begär återbetalning av medlemsavgift gäller följande:

Om medlem avlidit före 1 april återbetalas hela medlemsavgiften.

Om medlem avlidit före 1 juli återbetalas halva medlemsavgiften.

Medlem som avlider efter 1 juli återbetalas ej medlemsavgiften.

Välkommen att höra av dig vid eventuella frågor

Kansli 0142-125 70
KANSLI@MJOLBYGK.SE