Vision 50/50 

golfens jämställdhetsarbete

Vi på Mjölby golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. 

 

Vi hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!
 ARBetet

Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete.

Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi tror och hoppas att arbetet ska leda till ett bättre klimat både på banan och i klubbhuset och forma fram nya värdegrunder.

Snittet i Sverige fördelning män/kvinnor som medlemmar i en klubb är 26% kvinnor, 74% män.
I Mjölby GK ligger vi på endast 23% kvinnor. Varför ser det ut så? Hur kan vi locka fler kvinnor till golfen? Många söker upp golfen, men stannar sedan inte kvar. Hur kan vi förändra det?

Hur ser fördelning män/kvinnor ut i vår organisation, på vår arbetsplats, i våra kommittéer, i vår styrelse, bland våra medlemmar?

Hur skapar vi en mer inkluderande och välkomnande miljö för alla ålderskategorier och kön?
I detta arbete kommer det kräva att vi har högt i tak och öppnar upp för alla att föra fram sina åsikter.
Styr- och referensgruppen kommer att göra spaningar och lyssna av med omgivningen. I vårt arbete har vi även hjälp av vår klubbrådgivare som leder oss genom förändringsarbetet.

Men vi behöver även medlemmarnas spaningar, upplevelser och reflektioner.
Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi på Mjölby GK har erbjudits plats att starta igång nya omgången  som öppnades upp i september 2019. Klubbens Vision 50/50-styrgrupp består av 17 personer (ordförande, styrelseledamöter, klubbchef, tränare, medlemmar, samt anställda). Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet.

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Vill du veta mer om Mjölby Golfklubbs Vision 50/50-arbete eller har du egna reflektioner, upplevelser eller spaningar som du vill att vi ska lyfta fram i vårt arbete. Kontakta oss gärna. 

Camilla Dahlström
Förändringsledare
camilla.dahlstrom@lokalpost.se

Viktoria Schedin

Klubbchef
viktoria@mjolbygk.se