SPELRÄTT-SPELRÄTTSBEVIS

SPELRÄTTSBEVIS

Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

AVGIFT FÖR SPELRÄTTSBEVIS

Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

SPELRÄTTSAVGIFT

Den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan.

MEDLEMSAVGIFT

Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

VAD MENAS MED SPELRÄTT

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

GILTIG SPELRÄTT

För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem eller greenfeemedlem, så medges detta om du meddelat klubben i rätt tid.

SPELRÄTTSBEVIS ÄR PERSONLIG TILLGÅNG

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.