Klipptåg måndag, onsdag, torsdag, fredag, extra skötseldag tisdag

Under säsong har vi startförbud kl 6-6.50 från hål ett under säsong för klippning av bana. 
Det ger oss utrymme att snabbt klippa igenom banan. 
Önskar man under denna timma gå ut på hål 10 går det bra. 
Under semesterveckorna har vi klipptåg kl 5-5.50 för att ge fler morgontider till de som önskar spela tidiga morgnar. 
Tisdagar har vi banan stängd kl 5-7 då vi gör extra insatser på banan som kräver mer tid. 
Detta ger oss utrymme att klippa och sköta banan på ett bättre och effektivare sätt då vi har fritt utrymme på banan och golfaren slipper sedan att ha för mycket banskötsel under golfrundan. 

HUR VI ARBETAR PÅ GOLFBANAN DEL 1

Många golfare vet och förstår att det ligger en hel del arbete med att få till en golfbana som ser bra ut och levererar en spelupplevelse som ska tilltala. Men allt arbete som sker när ingen ser kan vara svårt att ha en helhetsbild av. För att försöka ge en inblick i banskötselns olika delar kommer jag i några inlägg beskriva vårt arbete för den som vill ha lite mer inblick i vad som ingår i arbetet med att leverera en bra bana utifrån resurser i budget, banans förutsättningar och vädrets makter. I kombination med de beslut Mjölby GK tar inför varje år att prioritera.

Som ansvarig för driften har jag i ett tidigt skede, redan under hösten/vintern efter avslutad säsong, bland annat gjort följande:

  • En utvärdering av vad som har fungerat bra och mindre bra på gräsytorna under året. Sjukdomar vi fått på greener, varför de uppstått, hur vi fick bukt med dessa och vad vi kan göra för att liknande saker ska uppstå igen.
  • Pratat med de anställda, tackat av de säsongsanställda och förhoppningsvis kunnat förlänga med någon av dom till nästa säsong. Det är oerhört svårt att behålla kompetent personal på ett säsongsarbete.
  • Budgetarbete, hur ser budgeten ut kontra den verklighet vi fick uppleva? Vi försöker ständigt spara och göra kloka val när vi handlar eller investerar i saker, finns utrymme att investera i något?
  • Gödselstrategier och inköp, gav årets strategi den utväxling som vi hoppats, var den användarvänlig och gav den gräset en jämn tillväxt eller tillväxttoppar? Ska vi testa nya produkter till nästa år som lovar guld och gröna skogar eller köra vidare på samma koncept som tidigare?
  • Arbetsmiljöarbete, skyddsronder, genomgång av alla preparat och säkerhetsdatablad. Tillbudsrapporter, etc tec.
  • Maskiner, behöver vi investera i något nytt, går maskinerna ett år till. Servicekostnader kontra att investera i en ny.
  • Börja leta ny säsongspersonal till säsongen som kommer, annons ska ut, prata med kontakter, hålla intervjuer.
  • Sedan ska skötselprogrammet sättas. Oftast arbetar man efter en egen idé om hur man tycker att man bör göra och utgår ifrån det. Nya rön och upptäckter spelar givetvis in och man öppen för att prova saker som kan förbättra skötseln ytterligare. Ett skötselprogram är en plan och när man arbetat i branschen ett antal år vet man att verkligheten sällan blir exakt som man planerat, finns många saker som kan ställa till det, inte minst vädret. Man måste vara mycket flexibel i det här yrket.

När vi planerar våra insatser gör vi det utefter att ytorna och framför allt greenernas spelbarhet ska gynnas av dom.

Så här ser mitt skötselprogram ut för säsongen 2023 som vi utgår ifrån när vi planerar vårt arbete på banan.

Detta är en del av det administrativa arbetet som ligger bakom vår banskötsel. Då har vi inte berört den praktiska delen som jag kommer berätta mera om vid ett senare tillfälle.

Peter Irebrink, banchef Mjölby GK

Så här ser mitt skötselprogram ut för säsongen 2023 som vi utgår ifrån när vi planerar vårt arbete på banan.

Detta är en del av det administrativa arbetet som ligger bakom vår banskötsel. Då har vi inte berört den praktiska delen som jag kommer berätta mera om vid ett senare tillfälle.

Peter Irebrink, banchef Mjölby GK