Juniorkommitté – kontakt

Juniorverksamheten är under uppbyggnad!
tränare 

MAGNUS FREDRIK MADDE 

kurs@mjolbygk.se  madde@mjolbygk.se

ÖVRIG KONTAKT- KANSLI

kansli@mjolbygk.se

KLUBBENS MÅLSÄTTNING I STORT 

Mjölby Golfklubb skall vara en familjeklubb, som tillgodoser hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en upplevelse utöver det vanliga och stimulera hela familjen att vara aktiva golfare.

I familjens behov stimulera fler juniorer att utvecklas inom golfen och stimulera till att välja golf som sin sport i livet.

Skapa en gemenskap bland föräldrarna där alla känner sig välkomna att hjälpa till med det de kan (stort som smått) och ur det få till en föräldragrupp som är med och hjälper till på träningar och andra aktiviteter.

KLUBBENS MÅLSÄTTNING MED JUNIORTRÄNINGARNA

Att inom 10 år utvecklat 1-2 juniorer att kvalificera sig på en nordisk tour samt kunna leverera ca 10-15 elitspelare samt etablerat ett elit lag för Mjölby GK samt ett mixed klubblag junior.

KLUBBENS VÄRDEGRUND

Mjölby GK ska vara en förebild för golfen. 

Glädje, omtanke och klubbkänsla är våra ledord som ska genomsyras i alla delar i vår verksamhet. 

Kvalitet, glädje, gemenskap, positiv coachning och personlig utveckling skapar trygghet hos våra juniorer.

Både juniorer och ledare skall finna glädje i alla aktiviteter på klubben och ha roligt tillsammans.

Alla skall känna gemenskap och vara välkomna och vi skall hjälpa varandra.
Mobbing och utanförskap accepteras inte.

KLUBBENS HANDLINGSPLAN

Grunden för golfträningen är det program som Golfförbundet har utarbetat, GOLFÄVENTYRET. 

 
BARNS OCH UNGDOMARS FÖRVÄNTNINGAR

Vår utgångspunkt är att barn och ungdomar idrottar för att…

  • ha kul
  • bli bättre – utvecklas
  • träffa kompisar – skapa relationer
  • känna spänning – testa sin förmåga (tävlingar)
  • göra något som de är bra på – bli bekräftad

Med Golfäventyret, ”lek-tävlingar” på korthålsbanan, Östgötaserien, Teen Cup, Svenska Juniortouren och andra aktiviteter tror vi oss kunna uppfylla dessa förväntningar.

VERKSAMHETSPLAN

På Mjölby Golfklubb skall alla knattar, ungdomar och juniorer erbjudas möjlighet att prova på och vidareutveckla sig i spelet golf. Grunden för golfträningen är det program som Golfförbundet har utarbetat, GOLFÄVENTYRET

Alla klubbens juniorer skall bjudas möjlighet att ha kul på golfklubben, att utveckla golfspelet i sin egen takt och att kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själva önskar.

Golfklubben skall ta hand om juniorerna på ett sätt, som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De juniorer som önskar, skall ges möjligheter att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare.

Juniorer som deltar i klubbens träningsverksamhet, skall få goda kunskaper i golfspelets grunder, golfteknik, golfspelets regler, etikett och traditioner. Tanken är att man ska nå ett grönt kort och spela mycket på den stora golfbanan.

VÄRDEGRUND

Kvalitet, glädje, gemenskap, positiv coachning och personlig utveckling skapar trygghet hos våra juniorer.
Både ledare och juniorer skall finna glädje i alla aktiviteter på klubben och ha roligt tillsammans. Alla skall känna gemenskap och vara välkomna och vi skall hjälpa varandra. Mobbing och utanförskap accepteras inte.

 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Juniorsektionen på Mjölby Golfklubb ansvarar för juniorverksamhet för åldersgruppen

5 – 18 år 

Golfkul 5-8 år – 

Träningsgrupper 9 år och uppåt – Både breddgrupper samt Tävlingsgrupp

MÅL 

Mjölby Golfklubb skall ha en bra och bestående juniorverksamhet som omfattar ca 40 juniorer.

Att ha 5 – 10 aktiva coacher inom klubbens juniorverksamhet, detta till hjälp av tränare på klubben samt ideella som brinner för att hjälpa våra juniorer att Älska golf. 

Strategi och Handlingsplan 2024

ALLMÄNT

En fungerande och arbetande kommitté som gillar att jobba med juniorernas träning och som kan hjälpa till att uppnå klubbens mål och visioner.

Juniorsektionen skall aktivt arbeta med att skaffa föräldrar, som gemensamt kan stötta utvecklingen av klubbens juniorverksamhet.

Aktivt samarbeta med alliansklubbarna för en gemensam utveckling av juniorverksamheten.

MEDLEMSREKRYTERING

Juniorkommittén skall aktivt rekrytera medlemmar genom:

  • attraktiva medlemserbjudanden
  • attraktiva utbildningserbjudanden
  • ett gott rykte som lockar nyfikna ungdomar till Mjölby Golfklubb.
  • Att juniorer i våra träningsgrupper har möjlighet att ta med sig en kompis som kan prova på golf. 
TRÄNINGSVERKSAMHETEN 2024
Just nu planerar vi för fullt för årets juniorverksamthet 

Speciella juniortränare och föräldrar skall hjälpa till att bedriva träning enligt juniorkonsulenternas och klubbens huvudtränares riktlinjer.

Förslag på träningsaktiviteter skall lämnas av juniorkommittén.

TÄVLINGSVERKSAMHET 2024

För de juniorer som vill ut och tävla runtom, och på så sätt vill ha tävlingsbidrag eller reseersättning så vill vi att ni är med i våra träningsgrupper samt deltar i våra aktiviteter som anordnas. 

För frågor kontakta Madde på madde@mjolbygk.se 

Kunskapsstege för olika målgrupper enligt dokument nedan.

Kunskapsstege från minior till elitspelare

FINANSIERING

Juniorkommittén skall för varje verksamhetsår presentera en skälig verksamhetsbudget för godkännande av klubbens styrelse.

Juniorkommittén skall undersöka alla möjligheter till hjälp med finansiering genom sponsorer som till exempel lokala företagare, SGF, ÖGF, ÖIF och SISU