Juniorkommitté – kontakt

ordförande

Madeleine Karlsson
madeleine.golf@hotmail.com

Ledamöter

Kristin Bäckström
kristin.backstrom@yahoo.com

Jens Knutsson
jens.knutsson@bredband.net

Tobias Nygren
t76golf@hotmail.com

pro

MAGNUS OCH FREDRIK CARLSSON

kurs@mjolbygk.se 

info@mjolbygk.se 

ÖVRIG KONTAKT- KANSLI

kansli@mjolbygk.se

KLUBBENS MÅLSÄTTNING I STORT

Mjölby Golfklubb skall vara en familjeklubb, som tillgodoser hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en upplevelse utöver det vanliga och stimulera hela familjen att vara aktiva golfare.

I familjens behov stimulera fler juniorer att utvecklas inom golfen och stimulera till att välja golf som sin sport i livet.

Skapa en gemenskap bland föräldrarna där alla känner sig välkomna att hjälpa till med det de kan (stort som smått) och ur det få till en föräldragrupp som är med och hjälper till på träningar och andra aktiviteter.

KLUBBENS MÅLSÄTTNING MED JUNIORTRÄNINGARNA

Att inom 5 år utvecklat 1-2 juniorer att kvalificera sig på en nordisk tour samt kunna leverera ca 10-15 elitspelare samt etablerat ett elit lag för Mjölby GK samt ett mixed klubblag junior.

Mjölby Golfklubb skall vara en av de ledande klubbarna inom distriktet för ungdom- och juniorverksamhet.

KLUBBENS VÄRDEGRUND

Mjölby GK ska vara en förebild för golfen. 

Glädje, omtanke och klubbkänsla är våra ledord som ska genomsyras i alla delar i vår verksamhet. 

Kvalitet, glädje, gemenskap, positiv coachning och personlig utveckling skapar trygghet hos våra juniorer.

Både juniorer och ledare skall finna glädje i alla aktiviteter på klubben och ha roligt tillsammans.

Alla skall känna gemenskap och vara välkomna och vi skall hjälpa varandra.
Mobbing och utanförskap accepteras inte.

KLUBBENS HANDLINGSPLAN

Grunden för golfträningen är det program som Golfförbundet har utarbetat, GOLFÄVENTYRET. 

ÖSTGÖTASERIEN

Ett lag är anmält till Östgötaserien. Där får de chansen att träffa och lära känna golfspelare från andra golfklubbar samt möjligheten att spela på andra banor vilket kommer bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte. Huvudsyftet med Östgötaserien är: ”Träna på att tävla och ha roligt!”.

TEEN CUP

En av världens största golftävlingar för juniorer, kommer att genomföras. Här får alla upp till och med 16 år delta oavsett handicap. Den startar med en klubbtävling, de som lyckas komma bland de två främsta i sin åldersklass går vidare till nästa kvalomgång.

Vår målsättning är att några söndagar genomföra aktiviteter som exempelvis tävlingar på korthålsbanan.

BARNS OCH UNGDOMARS FÖRVÄNTNINGAR

Vår utgångspunkt är att barn och ungdomar idrottar för att…

  • ha kul
  • bli bättre – utvecklas
  • träffa kompisar – skapa relationer
  • känna spänning – testa sin förmåga (tävlingar)
  • göra något som de är bra på – bli bekräftad

Med Golfäventyret, ”lek-tävlingar” på korthålsbanan, Östgötaserien, Teen Cup och andra aktiviteter tror vi oss kunna uppfylla dessa förväntningar.

VERKSAMHETSPLAN

På Mjölby Golfklubb skall alla knattar, ungdomar och juniorer erbjudas möjlighet att prova på och vidareutveckla sig i spelet golf. Grunden för golfträningen är det program som Golfförbundet har utarbetat, GOLFÄVENTYRET

Alla klubbens juniorer skall bjudas möjlighet att ha kul på golfklubben, att utveckla golfspelet i sin egen takt och att kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själva önskar.

Golfklubben skall ta hand om juniorerna på ett sätt, som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De juniorer som önskar, skall ges möjligheter att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare.

Juniorer som deltar i klubbens träningsverksamhet, skall få goda kunskaper i golfspelets grunder, golfteknik, golfspelets regler, etikett och traditioner.

VÄRDEGRUND

Kvalitet, glädje, gemenskap, positiv coachning och personlig utveckling skapar trygghet hos våra juniorer.
Både ledare och juniorer skall finna glädje i alla aktiviteter på klubben och ha roligt tillsammans. Alla skall känna gemenskap och vara välkomna och vi skall hjälpa varandra. Mobbing och utanförskap accepteras inte.

VISION/MÅL

Mjölby Golfklubb skall vara en familjeklubb, som tillgodoser hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en upplevelse utöver det vanliga och stimulera hela familjen att vara aktiva golfare.

I familjens behov stimulera fler juniorer att utvecklas inom golfen och stimulera till att välja golf som sin sport i livet.

Att inom 5 år utvecklat 1-2 juniorer att kvalificera sig på en nordisk tour samt kunna leverera ca 10-15 elitspelare samt etablerat ett elit lag för Mjölby GK samt ett mixed klubblag junior.

Mjölby Golfklubb skall vara en av de ledande klubbarna inom distriktet för ungdom- och juniorverksamhet.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Juniorsektionen på Mjölby Golfklubb ansvarar för juniorverksamhet för åldersgruppen

5 – 19 år.

A-juniorer 14 -19 år, tävlingsgrupp som mål att komma ned på singel HCP

B-juniorer 5 -15 år, breddträning, mål att komma ut på banan och få grönt kort och utvecklas vidare

MÅL 2022

Mjölby Golfklubb skall ha en bra och bestående juniorverksamhet som omfattar ca 60 juniorer.

Att ha 5 – 10 aktiva coacher inom klubbens juniorverksamhet, tävlingsgruppen skall fungera som coacher utöver juniorkommittén.

Ett eller flera juniorlag skall representera klubben i tävlingar arrangerade av SGF eller ÖGF.

Strategi och Handlingsplan 2022

ALLMÄNT

En fungerande och arbetande kommitté som gillar att jobba med juniorernas träning och som kan hjälpa till att uppnå klubbens mål och visioner.

Juniorsektionen skall aktivt arbeta med att skaffa föräldrar, som gemensamt kan stötta utvecklingen av klubbens juniorverksamhet.

Aktivt samarbeta med alliansklubbarna för en gemensam utveckling av juniorverksamheten.

MEDLEMSREKRYTERING

Juniorkommittén skall aktivt rekrytera medlemmar genom:

  • attraktiva medlemserbjudanden
  • attraktiva utbildningserbjudanden
  • ett gott rykte som lockar nyfikna ungdomar till Mjölby Golfklubb
TRÄNINGSVERKSAMHETEN

Träningsverksamheten skall planeras och genomföras tillsammans med  klubbens huvudtränare.

Speciella juniortränare och föräldrar skall hjälpa till att bedriva träning enligt juniorkonsulenternas och klubbens huvudtränares riktlinjer.

Förslag på träningsaktiviteter skall lämnas av juniorkommittén

TÄVLINGSVERKSAMHET

Delta i Teen Tour -och JMI-tävlingar, klubbtävlingar och Östgötaserien. 
5 tävlingar per år sponsras av Mjölby GK då det gäller tävlingsavgift, reseersättning och boende på tex vandrarhem.
För att erhålla ersättning krävs aktivt deltagande i juniorträning eller eventuell annan motprestation som bestäms i samråd med juniorledare. 

Kunskapsstege för olika målgrupper enligt dokument nedan.

Kunskapsstege från minior till elitspelare

FINANSIERING

Juniorkommittén skall för varje verksamhetsår presentera en skälig verksamhetsbudget för godkännande av klubbens styrelse.

Juniorkommittén skall undersöka alla möjligheter till hjälp med finansiering genom sponsorer som till exempel lokala företagare, SGF, ÖGF, ÖIF och SISU