MILJÖKOMMITTÉN MJÖLBY GK

Ordförande

Gert Lövgren
076-146 10 32

gertlovgren@telia.com 

Ledamöter
Sören Karlsson
070-583 67 51

snk-consulting@telia.com

Barbro Thoresson-Karlsson

070-359 61 14

barbro.tkarlsson@gmail.com

Lars Eriksson
070-612 44 22

larsube@telia.com

Tom Fredriksson
070-5133672

tomfredricson63@gmail.com

Lennart Andersson

7699andersson@telia.com

Eva Johnson 
070-1754464

eva.johnsson.129@gmail.com

Peter Irebrink
0142-147 11

peter@mjolbygk.se

Vi som arbetar med klubbens miljöarbete från vänster: Peter Irebrink, Lars Eriksson, Gert Lövgren, Sören Karlsson, Barbro T-Karlsson.

 

Vi som arbetar med klubbens miljöarbete från vänster: Tom Fredriksson, Eva Johnson, Lennart Andersson