Följ länken ”Lägg till annons” och fyll i dina kontaktuppgifter. Ett mail går till kansliet för godkännande och därefter läggs annonsen ut på hemsidan. I och med din registrering erhåller du ett mail med en bekräftelse. Där bifogas även en länk som du använder när du sedan önskar ta bort din annons. Spara därför detta mail.

 

Vi önskar köpa spelrätter

Finns inga som önskar köpa

Vi önskar sälja spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Tommy Dimtrén 0705647234 carjoh56@hotmail.com
Jan Biehler 0733686003 janbiehler@hotmail.com
Carina Johansson 0702275484 carjoh56@hotmail.com
Claes Nilsson 0708280547 classenil11@gmail.com
Tony Strand 070-6719159 carro.tony@hotmail.com
Henric Forsman 0723849150 henric72@gmail.com
Nicklas Lundberg 0721887253 nickelun@hotmail.com
Curt-Åke Danielsson 0702387792 curtdanielsson@hotmail.com
Michael Ragnar 0733795197 michael.ragnar@idrottstranaren.org
Hans Sävenhed 0735392713 hans.savenhed@gmail.com
Christoffer nordqvist 0702656315 Stoffenordqvist@gmail.com
Daniel Carlsson 0700-896648 carlsson395@gmail.com
Andreas Mattsson 0706605190 andreas.theresem@gmail.com
Lars-Eric Nilsson 0706966064 larseric5@telia.com

Lägg till annons