Följ länken ”Lägg till annons” och fyll i dina kontaktuppgifter. Ett mail går till kansliet för godkännande och därefter läggs annonsen ut på hemsidan. I och med din registrering erhåller du ett mail med en bekräftelse. Där bifogas även en länk som du använder när du sedan önskar ta bort din annons. Spara därför detta mail.

 

Vi önskar köpa spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Robert Sidorson 070-2056293 robert.sidorson@gmail.com
Karin Persson 0736200775 karin.persson75@gmail.com
Victoria Östensson 0736498897 vickan.ostensson@gmail.com
Henrik Broman 0702835789 henrikbroman79@gmail.com
Henrik Lindgren 0736-565125 henrik@humletassens.se

Vi önskar sälja spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Richard Hedlund 0761168320 hedlund25@gmail.com
Anders Hanberg 070-4139903 anders.hanberg1@gmail.com
Magnus Carlsson 0703628378 calllemange67@gmail.com
Hans Davidsson 0760262672 hodson46@gmail.com
Daniel Carlsson 0700-896648 carlsson395@gmail.com
Per Linde +46705305446 pellelinde1@gmail.com
Sebastian Ågren 0734039498 sebbeagren_12@hotmail.com
Ingrid Pousette 0705915147 ingrid.po@telia.com
Michael Tångring +46707853604 Michael.tangring@outlook.com
Johan Toftgård 0730257603 jo.toftgard@gmail.com
Lars Olsson 0737801253 lars.olsson9@lokalpost.se
Hans Persson 0705572611 hanspersson775@gmail.com
Clas Rydergren 0709743898 nicclas@gmail.com
Mikael Hammarqvist 0763226173 hammarqvistmicke@gmail.com
Lars Drevinger 0706364674 lars.drevinger@gmail.com
Martin Rosén 0762409217 Martin.x.rosen@gmail.com
Peter Axelsson 0708-116270 bakaxel1969@gmail.com
Mikael Blixt 0733414949 mikaelblixt@hotmail.se
Sven Wirenhammar 0705560588 fam.wirenhammar@gmail.com
Axel Magnusson 0735004720 axelmagnusson_1@hotmail.com
Rolf Dolk 0702020899 rolfdolk@gmail.com
Stefan Svensson Falk 0702804355 stefan.svensson@vagochmiljo.se
Mikael Brandt 070-08 95 991 mikael.brandt@liu.se
Nicklas Lundberg 0721887253 nickelun@hotmail.com
Fredrik Carlsson 0704531948 Kansli@flemmingegolf.se
Michael Borg 076-1152234 micke@habost.se

Lägg till annons