Följ länken ”Lägg till annons” och fyll i dina kontaktuppgifter. Ett mail går till kansliet för godkännande och därefter läggs annonsen ut på hemsidan. I och med din registrering erhåller du ett mail med en bekräftelse. Där bifogas även en länk som du använder när du sedan önskar ta bort din annons. Spara därför detta mail.

 

Vi önskar köpa spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Tomas Eskilsson 0703591209 tomas.eskil@outlook.com
Peter Ohlsson 0703478896 peterohlsson58@gmail.com
Robert Sidorson 070-2056293 robert.sidorson@gmail.com
Stenove Ringborg 0708-488893 stenove2010@hotmail.com
Karin Persson 0736200775 karin.persson75@gmail.com
Victoria Östensson 0736498897 vickan.ostensson@gmail.com
Henrik Broman 0702835789 henrikbroman79@gmail.com

Vi önskar sälja spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Curt-Åke Danielsson 0702387792 curtdanielsson@hotmail.com
Richard Hedlund 0761168320 hedlund25@gmail.com
Gösta Nordlund 0706724074 gknordlund@icloud.com
Sven-Gunnar Fredriksson 0707147962 svenfredriksson47@gmail.com
Anders Hanberg 070-4139903 anders.hanberg1@gmail.com
Magnus Carlsson 0703628378 calllemange67@gmail.com
Charlotta Svensson 0767856162 charlotta_svensson@telia.com
Patrick Jönsson 0763373587 patrick.brev@gmail.com
Hans Davidsson 0760262672 hodson46@gmail.com
Annbritt Pettersson 0705298838 rolfpettersson884@gmail.com
Daniel Carlsson 0700-896648 carlsson395@gmail.com
Per Linde +46705305446 pellelinde1@gmail.com
Sebastian Ågren 0734039498 sebbeagren_12@hotmail.com
Ingrid Pousette 0705915147 ingrid.po@telia.com
Stefan Pousette 0722-2288961 stefan.svensson7@telia.com
Lars Hanberg 0762972799 larshanberg@gmail.com
Michael Tångring +46707853604 Michael.tangring@outlook.com
Robert Ottosson 0700910390 robert2896@hotmail.com
Johan Toftgård 0730257603 jo.toftgard@gmail.com
Lars Olsson 0737801253 lars.olsson9@lokalpost.se
Hans Persson 0705572611 hanspersson775@gmail.com
Clas Rydergren 0709743898 nicclas@gmail.com
Mikael Hammarqvist 0763226173 hammarqvistmicke@gmail.com
Lars Drevinger 0706364674 lars.drevinger@gmail.com
Martin Rosén 0762409217 Martin.x.rosen@gmail.com
Peter Axelsson 0708-116270 bakaxel1969@gmail.com
Johan Ahlgren 0707582854 johan.ahlgren@orbotech.se
Mikael Blixt 0733414949 mikaelblixt@hotmail.se
Sven Wirenhammar 0705560588 fam.wirenhammar@gmail.com
Axel Magnusson 0735004720 axelmagnusson_1@hotmail.com

Lägg till annons