Följ länken ”Lägg till annons” och fyll i dina kontaktuppgifter. Ett mail går till kansliet för godkännande och därefter läggs annonsen ut på hemsidan. I och med din registrering erhåller du ett mail med en bekräftelse. Där bifogas även en länk som du använder när du sedan önskar ta bort din annons. Spara därför detta mail.

 

Vi önskar köpa spelrätter

Finns inga som önskar köpa

Vi önskar sälja spelrätter

Namn Telefonnr E-post
Tommy Dimtrén 0705647234 carjoh56@hotmail.com
Jan Biehler 0733686003 janbiehler@hotmail.com
Carina Johansson 0702275484 carjoh56@hotmail.com
Claes Nilsson 0708280547 classenil11@gmail.com
Henric Forsman 0723849150 henric72@gmail.com
Nicklas Lundberg 0721887253 nickelun@hotmail.com
Curt-Åke Danielsson 0702387792 curtdanielsson@hotmail.com
Daniel Carlsson 0700-896648 carlsson395@gmail.com
Andreas Mattsson 0706605190 andreas.theresem@gmail.com
gustav holmer 070-4914022 holmer67@outlook.com
Anders Blixman 0704 850 643 anders.blixman@gmail.com
Göran Palmqvist 0706838976 indian49@live.se
Richard Hedlund 0761168320 hedlund25@gmail.com
Gösta Nordlund 0706724074 gknordlund@icloud.com
Sven-Gunnar Fredriksson 0707147962 svenfredriksson47@gmail.com
Anders Hanberg 070-4139903 anders.hanberg1@gmail.com
Magnus Carlsson 0703628378 calllemange67@gmail.com
Lennart Asplund 0705 911808 lennart.asplund@telia.com
Birgitta Asplund 0705 911808 birgitta.k.asplund@telia.com
Jan Svensson 0701687126 jan.svensson@benders.se
Charlotta Svensson 0767856162 charlotta_svensson@telia.com

Lägg till annons