Stiependiefonden

för klubbens ungdomar som under året får fylla högst 21 år

Av spelavgiften för Onsdagsgolfen avsätts 3000:- till en fond som skall tilldelas den eller de ungdomar som genom sitt engagemang medverkar till att:

  • Klubbens ungdomsverksamhet utvecklas
  • Genom träningsflit utvecklar sitt egna golfspel
  • Klubbens mål att vara en familjeklubb uppnås, genom stöttning av alla medlemmar
  • Vara ett gott föredöme, till gagn för alla klubbens medlemmar