Stiependiefonden

för klubbens ungdomar som under året får fylla högst 21 år

Av spelavgiften för Onsdagsgolfen avsätts en del till en fond som skall tilldelas den eller de ungdomar som genom sitt engagemang medverkar till att:

  • Klubbens ungdomsverksamhet utvecklas
  • Genom träningsflit utvecklar sitt egna golfspel
  • Klubbens mål att vara en familjeklubb uppnås, genom stöttning av alla medlemmar
  • Vara ett gott föredöme, till gagn för alla klubbens medlemmar