Naturstigen på mjölby gk

Fredagen den 28 augusti invigdes naturstigen

Klass 3A från Vasakolan tillsammans med sin lärare Anna Pettersson, hjälpte oss att dra isär det blågula bandet och förklara naturstigen för invigd.

Vi vill naturligtvis att alla skolor i kommunen ska besöka naturstigen och upptäcka de naturvärden som finns i området.

Naturstigen är inte bara tillgänglig för våra medlemmar utan alla naturintresserade är välkomna att promenera den 600 meter långa stigen. Tanken om en naturstig vid golfbanan har växt fram i samband med klubbens miljöarbete och i samråd med dåvarande kommunekologen Gunnar Myrhede, och har blivit möjlig tack vare ett s k Lona-bidrag (lokalt naturvårdsprojekt) från Länsstyrelsen.

Syftet med naturstigen är att höja intresset för den tätortsnära naturen och att skapa ett ökat engagemang kring naturvårdsfrågor i stort. Samtidigt vill vi naturligtvis öka besöksfrekvensen till golfklubben.

Planering och anläggning av naturstigen

Gruppen som varit drivande i planering och anläggning av naturstigen är; Gert Lövgren, Sören Karlsson, Barbro Thoresson-Karlsson. Sittande Lina Sjöstrand.

Följande informationstavlor finns utmed stigen:
Översiktsskylt
Skylt 1
Skylt 2
Skylt 3
Skylt 4
Skylt 5
Skylt 6
Skylt 7
Varmt välkommen att besöka Naturstigen på Mjölby Golfklubb!

 

Gruppen som varit drivande i planering och anläggning av naturstigen.

Från vänster: Gert Lövgren, Sören Karlsson, Barbro Thoresson-Karlsson. Sittande Lina Sjöstrand.