Tävlingskommittén

Ordförande
Mats Ottosson – 073-99 21 959

matsottosson@outlook.com

Ledamöter
Rolf Pettersson – 070-529 88 38

rab@bredband.net

Lars-Åke Karlsson – 070-814 78 52

larsake.karlsson@tele2.se

Barbro T-Karlsson – 070-359 61 14

barbro.t-karlsson@tele2.se

kaj östensson – 076-108 99 33

sjunnesfonsterputs@gmail.com