Mjölby Golfklubb

bildades 1983

Mjölby Golfklubb bildades år 1983, men redan 1981 fanns en arbetsgrupp som sökte ett lämpligt område för att bygga en golfbana i Mjölby. Flera alternativ undersöktes och ett av den var den gamla soptippen vid Bockarpsvägen. Det visade sig dock att område endast skulle rymma en driving-range och sex hål. Eldslösa var ett annat tänkbart område, men detta alternativ föll på att Mjölby Ridklubb hade sin verksamhet i närheten med åtföljande risk för störningar. Ett område vid Skogssjön undersöktes också, innan man till sist träffade en överenskommelse med ägaren till gården Miskarp, som var villig att upplåta sin mark till ett golfbanebygge. Området ansågs väl lämpat och man kunde få plats med nio hål. Angränsande mark ägdes av Mjölby kommun och skulle kunna arrenderas för att bygga ut till 18 hål.

presentation

Idén om en golfbana på Miskarpsområdet presenterades den 15 december 1983 för kommunens representanter, som hade en positiv inställning. Efter att en uppgörelse nåtts med markägaren och byggnadslov givits, kunde man med ekonomisk hjälp från kommunen och näringsliv den 1 oktober 1984 starta byggandet av Miskarps golfbana. Den 18 maj året därpå invigdes driving-rangen och den 14 juni 1986 de första nio hålen. Omklädningsrum för herrar inrymdes i ett äldre befintligt hus, och en ny byggnad uppfördes med kök, restaurang, expedition och omklädningsrum för damer.

året efter

Sedan året efter att den första delen av banan togs i bruk påbörjades trädfällning och röjning för ytterligare nio hål i det intilliggande skogsområde som ägs av kommunen. Mycket av skogsarbetet utfördes med ideella insatser av klubbens medlemmar. Under 1988 var gräv- och schaktmaskiner i full gång och under hösten var det klart för sådd. Vädret var gynnsamt och växtligheten fick en mycket god start. Redan i juli 1989 kunde man ta i bruk de nya hålen, och den 13 augusti invigde klubben sin 18-hålsbana.

tillbyggnad 
En tillbyggnad av klubbhuset för att inrymma klubbrum och omklädningsrum för herrar gjordes 1990. Två år senare tillbyggdes restaurangdelen och samtidigt fick shop och kansli nya lokaler i huset. Under 1991 drogs en råvattenledning från kommunens vattentag vid Svartån till golfbanan, vilket möjliggjort bevattning av banan till betydligt lägre kostnader än med renast vatten via allmänna ledningar. Fairwaybevattning lades ned på fem hål, och i samband med nybyggandet av riksväg 32 asfalterades vägen från denna till klubbhuset liksom klubbens parkeringsplats.
 
Miskarps gård
Mjölby Golfklubb inköpte 1993 Miskarps gård och blev därmed ägare till den större delen av den mark som upptas av banans nio första hål. I gårdens ladugårdsbyggnad har verkstad och personalutrymmen renoverats grundligt. Gårdens bostadshus och omkringliggande mark såldes vidare, och 1994 byggdes där Hotell Miskarp med plats för golfande gäster i 24 dubbel- och 12 enkelrum samt med matsal och konferensutrymmen.
 
resultatet

Idag kan vi alla skörda frukterna av det som startades 1981. En komplett golfanläggning: En bra 18-hålsbana, driving-range, träningsområden, klubbhus, shop och restaurang och dessutom ett hotell beläget mitt på banan som erbjuder golfpaket efter gästens önskemål.