2017 togs beslutet att byta ut bevattningsanläggningen på Mjölby Golfklubb. Anläggningen var i stora delar över 30 år gammal, den var instabil, ineffektiv och många spridare satt inte rätt. Under årens lopp hade trasiga spridare bytts ut till nya och det fanns ingen röd tråd i hur anläggningen såg ut.

En åtgärdsplan togs fram och en projektering startade. Vi kom ganska fort fram till att uppgraderingen i stora delar skulle göras i egen regi, därför valde vi att dela upp den i fyra etapper, med start hösten 2018.

Vi beslutade även att vi skulle installera spridare med den senaste tekniken från Rainbird, IC-systemet. Det innebär att varje spridare har en egen integrerad krets (liten dator). Det ger ett mycket stabilare och inte lika sårbart system vid ett eventuellt blixtnedslag eller annan yttre åverkan. Diagnostiseringen går även den mycket fortare och är lättare att överblicka.

När den första bevattningen grävdes ner på 80-talet var Mjölby GK den första klubben i Sverige med dekoderstyrt styrsystem. När vi nu 35år senare uppgraderar är vi ännu en gång en av de första att installera nästa generation av bevattningsstyrning.

De fyra etapperna:

Etapp 1: 4,5 hål första nio
Etapp 2: 4,5 hål första nio + pumpstation
Etapp 3: 6,5 hål sista nio
Etapp 4: 2,5 hål sista nio, korthålsbana, klubbhusområdet