Boplats för vildbin

vi bygger plats för vildbin

Vid området mellan 5ans gul tee och bäcken utmed hål 3 bygger vi bo- och matplats för vildbin även kallade solitärbin. Dessa bin är mycket fridsamma och deras gadd är så liten att den inte kan sticka igenom huden.

Bin ger oss mat på tallriken genom pollinering/befruktning av växter vilket behövs för att det ska bli frukt och frön.
Ju fler arter som pollinerar en odling ger bättre skörd.

Av Sveriges drygt 270 arter är 99 rödlistade och det är speciellt två av dessa rödlistade arter som finns i Mjölby trakten som vi inriktar oss på att gynna.
Den ena arten heter Stortapetserarbi och den andra Väddgökbi.

Alla vildbin har brist på mat-och boplatser beroende på att ängar med en mångfald av blommande växter försvunnit. Bina är också petiga med maten och äter oftast från ett fåtal växter. Dom vill ha boplats och blommande växter nära varandra därför att de har svårt att flyga långa sträckor.
Därför kommer vi plantera ett antal specifika plantor i området framför utlagd sandbädd.

Den här gruppen bestående av personal från Länsstyrelsen och Mjölby Gk Miljökommitté  har planterat ut 860 stycken anpassade växter för dessa vildbin.