Varmt välkommen till Mjölby GK 5-6 juli!

Informationsfolder

Klicka på bilden för informationsfolder

Östergötlands golfförbunds informationssida om SM-veckan.

Välkomstbrev deltagare på Mjölby GK SM 2016 välkomstbrev

 

Anmälan
Anmälan görs på www.golf.se och Min Golf. Sista anmälningsdag är den 16 juni.

Spelaren är ansvarig för att anmälan motsvarar villkoren i tävlingsbestämmelserna som gäller för respektive kategori.

Utländska spelare kan anmäla sig till arrangörsklubben via e-post eller brev. Namn, födelseår, hemmaklubb och handicap ska då anges.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är fastställd av SGF.

För 2016 är anmälningsavgiften 500 kr i individuella tävlingar över två dagar,
700 kr i individuella tävlingar över tre dagar och 700 kr i partävlingar.
Avgiften betalas vid anmälan på golf.se.
Sista inbetalningsdag är den 16 juni kl 23.59.
Klubbens inbetalningskonto finns i GIT.

Spelare som inte kommer med pga av överanmälan får tillbaka anmälningsavgiften, men först efter det att tävlingen spelats.

Avanmälan
Avanmälningar görs i Min Golf innan anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas.

Överanmälan
Vid överanmälan tillämpas urvalsprincipen ”lägsta exakta handicap”.
Reservlista upprättas och presenteras på respektive klubbs hemsida.

Efteranmälan
Efteranmälan godtas generellt inte. Om kategorin inte är fulltecknad vid anmälningstidens utgång äger dock arrangerande klubb, i samråd med SM-kommittén, rätt att godta efteranmälningar. Jämför spelbolag och välj en online casino bonus 2018. Vi har samlat Sveriges bästa bonusar på en och samma sida.

Återbud
Återbud (dvs efter anmälningstidens utgång) ska lämnas direkt till arrangörsklubben.

Inbetald anmälningsavgift återbetalas endast med stöd av läkarintyg. Om återbud sker med läkarintyg ska anmälningsavgiften återbetalas med avdrag av 150 kr för administrativa kostnader.