På Östergötlands Golfförbunds höstkonferens i Linköping 7 december utsågs Mjölby Golfklubb till årets golfklubb i Östergötland 2013 med följande motivering:

Att som första klubb i Östergötland arbeta målmedvetet och intensivt med att certifiera klubben enligt GEO.

Att en grupp med stort engagemang har arbetat aktivt och professionellt för att uppnå certifiering.

Att utveckla klubben i samförstånd med vår miljö är ett stort steg mot ett nytänkande och kommer att göra Mjölby GK till en miljöintegrerad golfklubb.

Att utveckla samarbetet och samtidigt fått ett engagemang från Mjölby kommun, vilket är en betydande investering för framtiden och en vinst för golfen i allmänhet.

Det gör Mjölby GK till en förebild för andra klubbar, att mer aktivt arbeta med miljön i fokus.

Mjölby GK är en ambassadör för en mer miljövänlig drift och en hållbar utveckling av miljön på Östergötlands golfbanor.

Mjölby GK´s initiativ och engagemang är ett föredöme.

Vidare noteras att Mjölby GK tillsammans med Vreta Kloster GK är en av två klubbar i distriktet där det har spelats flest ronder i Olympiagolfen i förhållande till antal medlemmar.