Tillfälliga riktlinjer för golfverksamheten på Mjölby Golfklubb.

Det har knappast undgått någon av oss att vi har ett tillstånd i landet med pågående Coronavirus, som gör att de allra flesta evenemang och träffar ställs in.

Den situation som råder just nu är extraordinär och golfklubbens verksamhet styrs av regering, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet.

Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktiviteter i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

Golfen är en utomhussport med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Med råd och riktlinjer från Svenska Golfförbundet har styrelsen utarbetat riktlinjer för vad som tills vidare skall gälla för medlemmar, gäster och medarbetare på Mjölby Golfklubb och till dess annan information meddelas:

Golfspel
All tävlingsverksamhet är inställd. Detta omfattar alla planerade tävlingsarrangemang för damkommittén, juniorkommittén, oldboyskommittén och tävlingskommittén.

Allt seriespel ställs in.

Planerade resor arrangerade av golfklubben ställs in.

Träning och sällskapsronder får genomföras men kräver att vi följer råden från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet.

Ronder som spelas enligt golfklubbens råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske. 

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkerkrattor ska inte användas. Spelaren bör/skall efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

På golfbanan
Sprita eller tvätta händerna med tvål och vatten när tillfälle ges.

Hosta i armvecket.

Håll avstånd till medspelare samt vid eventuell kö som kan uppstå.

Vistas endast 1 person i kiosken, som har justerat utbud av hygieniska skäl. Använd handske vid kontakt med dörrhandtag.

Toaletten på hål 12 kommer att stängas.

På övriga toaletter skall händerna tvättas med tvål och vatten alternativt spritas före och efter användning. Se informationsskyltar vid respektive toalett.

Tack för en god match = fothälsning.

Bokning
Boka via Min Golf, appen MGBokning, via telefon 0142-125 70 eller mail info@mjolbygk.se.

Checka in via appen MGBokning.

Betala avgifter via Min golf, MGBokning eller swish 123 – 426 32 08.

Klubbhus
Var extra noga med hygienen, sprita eller tvätta händerna när du kommer in i klubbhuset.

Vistas utomhus i möjligaste mån.

Samling till träningsgrupperna sker utomhus och träning sker i mindre grupper.

Ombyte samt dusch sker hemma.

Vår golfterminal tas ur bruk tillsvidare. Vi hänvisar till rekommenderade appar och manuella scorekort.

Toaletter kan användas med särskilda restriktioner. Se informationsskyltar vid respektive toalett.

Restaurangen erbjuder även lunchlådor att ta med.

Övrigt att tänka på och respektera.
God handhygien, tvätta händerna ofta och noggrant.

Undvik närkontakt (vi tar inte varandra i hand och vi håller minst två meters avstånd).

Vid minsta lilla sjukdomssymtom stannar man hemma, både för sin egen skull och av respekt för andra.

Tillhör man en riskgrupp skall man vara extra försiktig och uppmärksam.

På golfklubbens hemsida www.mjolbygk.se kan du alltid hålla dig uppdaterad. Läget och nu gällande riktlinjer kan ändras snabbt.

Styrelsen Mjölby Golfklubb