Tilldelning av 2023-års avgifter

NU FINNS 2023-ÅRS AVGIFTER UPPLAGDA PÅ MIN GOLF.
Eventuella förändringar meddelas kansliet skriftligen via mail senast 16 december. 
kansli@mjolbygk.se 
Gäller utträde eller ändring av medlemskapstyp inför säsong 2023. 

VÅRA OLIKA MEDLEMSKATEGORIER OCH AVGIFTER HITTAR DU HÄR:
MEDLEMSAVGIFTER

INFO HUR BETALNING I MIN GOLF FUNGERAR:
BETALNING I MIN GOLF

AUTOGIRO
Är du ansluten via autogiro förnyas ditt medlemskap automatiskt för ny säsong med första dragning 230228. 
Inga avgifter läggs upp på Min Golf. 
Önskar du avsluta betalning via autogiro  meddelas det senast 31 januari till kansli@mjolbygk.se 

Önskar du ansluta till betalning via autogiro? 
Maila till kansli@mjolbygk.se
Medlemsavgiften fördelas på tolv månader med dragning 28/2 till 31/1. 

Autogiro är ett betalalternativ och inte ett månadsmedlemskap.
Samtliga 12 dragningar ska vara betalda för att medlemskapet anses vara fullt betalt. 

FAMILJMEDLEMSKAP 
Familjemedlemskap gäller för ett år i taget.
Önskar man familjemedlemskap maila till kansli@mjolbygk.se.
En familj ska bestå av minst två seniorer och en junior upp till 21 år med samma bokföringsadress. 

TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE
En nyhet till denna säsong är funktionen VÅRDNADSHAVARE i Min Golf. 
Med funktionen kan du som vårdnadshavare administrera din underåriga junior samt betala dennes avgifter. 

Du kan även ställa in vad den underåriga själv ska kunna göra i Min Golf. 
Enkelt, smidigt och säkert för alla. 
I ditt egna Min Golf kan du i Inställningar/Vårdnadshavare se alla underåriga du är registrerad vårdnadshavare för. 
Kontakta kansli@mjolbygk.se om du saknar någon som bör finnas där. 
Mer info om nya funktionen finns här:
VÅRDNADSHAVARE MIN GOLF

JUNIOR
Junior är man t o m det år man fyller 21. 
Alla som under 2023 fyller 22 går över till att bli senior. 

Först det år du fyller 28 väljer man om man ska äga en spelrätt eller betala förhöjd avgift. Fram tills dess finns inget krav på att äga en spelrätt. 

SPELRÄTT
Som ägare av en spelrätt är spelavgiften 900 kr lägre/år. 
Vid ägande av spelrätt är man kopplad till fullvärdigt medlemskap, greenfeemedlemskap eller passivt medlemskap. Vid utträde ska spelrätten säljas. 
Alla köp och sälj av spelrätter hänvisar vi till vår annonsplats på vår hemsida:
KÖP OCH SÄLJ SPELRÄTTER

SJUKDOM ELLER SKADA
Vad gäller vid eventuell sjukdom eller skada som inträffar före eller under säsongen? 
Ta del av klubbens riktlinjer här:
POLICY SJUKDOM & SKADA

FRISKVÅRDSKVITTO
Vid betalning på Min Golf erhåller du direkt ett kvitto i din mail. 
Detta kvitto använder du som underlag för ditt friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare. 
Du kan även i Min Golf gå tillbaka för att se dina historiska betalningar.
För dig som betalar via autogiro utfärdar kansliet friskvårdskvitto. 
I nedan länk finns en guide hur du hämtar ditt kvitto och vad som är bra att tänka på:
FRISKVÅRDSBIDRAG