Ordförandebrev oktober

Hej alla golfvänner!

Hösten har kommit och det känns som golfsäsongen på våra breddgrader lider mot sitt slut. Men det finns säkert utrymme för ännu några sköna höstrundor.
Måndagen den 18 oktober stänger vi golfbanans sista nio hål. Sista etappen i vårt bevattningsprojekt måste igång så snart som möjligt.

Men det finns hopp. Det finns alltid en golfsäsong någonstans i världen. Klimatförändringarna har dessutom inneburit att ett flertal golfbanor i Sydsverige numera håller öppet med sommargreener året runt.
Oavsett om du reser eller inte, är du alltid välkommen till klubbens svingstudio.
Där finns goda möjligheter både att spela några av världens finaste golfbanor och att träna golf. Information om öppettider och regler inför säsongen kommer inom kort på klubbens hemsida.

Det har varit en bra golfsäsong 2021. Visst har Coronapandemin och klimatet bråkat med oss även i år. Men vi har lyckats genomföra vår verksamhet på ett mycket bra och säkert sätt.

Trycket på golfbanan har varit något lägre i år jämfört med förra årets säsong, ca 5 000 färre bokade ronder hittills.
Fortfarande många spelade ronder men minskningen i år jämfört med förra året tillsammans med ändrade bokningsregler för spel inom alliansen har gjort tillgängligheten bättre.

Juniorverksamheten, tävlingsverksamheten, damgolfen och seniorgolfen har trots vissa restriktioner i stort kunnat genomföras som vanligt. Och med stor glädje och entusiasm.

Nu är planeringen för golfsäsongen 2022 i full gång. En hel del arbeten skall genomföras på vår anläggning och det är bra att komma igång så fort som möjligt.

Vår administration arbetar med ekonomisk uppföljning för säsongen 2021, budget för 2022, uppdateringar i golfens IT system, medlemsregister, samarbetspartners, entreprenörer och andra planer inför kommande säsong.

I och med att restriktionerna för Coronapandemin släppte den 29 september, planerar klubben att genomföra ett fysiskt höstmöte. Mötet är tänkt att äga rum torsdagen den 25 november i Odd Fellows lokaler på Järnvägsgatan 19. Separat inbjudan kommer att skickas ut via mail och anslås i klubbhuset.

På agendan finns bland annat ekonomisk prognos för säsongen 2021, budget 2022, verksamhetsinriktning 2022 – 2024 och val till styrelse och kommittéer.

Mjölby Golfklubb skall vara en modern plats där människor kan mötas, idrotta, utvecklas och må bra hela livet.
För att klubbens visioner, mål och strategier skall kunna uppnås krävs både kreativitet och ett bra arbete.
Styrelsen, anställda, kontrakterade entreprenörer och ideella lägger ner ett hårt arbete för att vi skall lyckas driva verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Samtidigt känner vi att det finns plats för många fler ideella resurser.

En mycket viktig funktion inom vår verksamhet är valberedningen. Valberedningen har en central roll i vår golfklubb. Främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda som ledamöter till styrelsen, revisorer och andra förtroendevalda. Det är viktigt att de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen och känner till vilka personer och kompetenser som finns i klubben.

Nu behöver vi förstärka klubbens valberedning med ytterligare ett par medlemmar.

Du som brinner för golfen och klubbens utveckling är välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller till vår valberedning.
Eller kanske vet du en golfvän som vill vara med och skapa ett bra team och därigenom påverka golfklubbens framtida utveckling.
Maila styrelse@mjolbygk.se eller valberedningen barbro.tkarlsson@gmail.com

Mer information om vår verksamhet hittar du som vanligt i klubbhuset eller på vår hemsida www.mjolbygk.se

Svinga lugnt

Per Borthen
Ordförande