Kompletteringsval till Valberedningen

Vi behöver förstärkning till vår valberedning. 
Valberedningen är en viktig och central funktion inom vår verksamhet.
Främsta uppgiften är att ge förslag till nya förtroendevalda som ledamöter till styrelse, kommittéer eller revisorer.
Vi söker dig som brinner för golfen och klubbens utveckling och har bra kännedom om personer och kompetenser bland våra medlemmar.
Är du rätt person att ingå i detta viktiga arbete? Att vara med och se till att medlemmarnas intressen tas till vara och hitta rätt kompetens för att utveckla klubben i den riktning medlemmarna önskar?
Eller känner du någon som skulle vara perfekt för detta uppdrag?
Kompletteringsval kommer ske på höstmötet 25 november.
Men vi behöver ditt svar redan idag.

Maila styrelse@mjolbygk.se eller valberedningen barbro.tkarlsson@gmail.com