Mjölby GK – en förebild inom miljöarbete för svensk golf

Klubbens miljöarbete reviderat en tredje gång och godkänt enligt Golf Environment Organisation (GEO) normer.

Den oberoende revisorn gör följande sammanfattning i sin rapport till Skottland.

“It’s impressive to visit a golf club for the third time in 8 years and see the progress in sustainability still increasing. That’s the experience of visiting Mjölby GK. The efforts in biodiversity, energy and water efficiency continues – green infrastructure project, solar panels and other renewable energy sources, new irrigation system, bee habitats and organic fertilizers, to mention a few efforts. It’s only one conclusion one can have after visiting Mjölby GK: It is a role model for sustainability work in Sweden.”
Mårten Wallberg
GEO accredited independent verifier

Just nu jobbar vi på miljöplan för 2022 med målet att fortsätta utveckla vårt miljöarbete inom hållbarhet och biologisk mångfald på klubben.  När den är godkänd av styrelsen kan du läsa den på vår hemsida. Vi har intressanta projekt som vi vill genomföra i egen regi och andra tillsammans med ÖGF

Miljökommittén