Miljöprojekt – Vildbin

Boplats för vildbin

Vid området mellan 5ans gul tee och bäcken utmed hål 3 bygger vi bo- och matplats för vildbin även kallade solitärbin.
Dessa bin är mycket fridsamma och deras gadd är så liten att den inte kan sticka igenom huden.

Du kan läsa mer om detta miljöprojekt HÄR