2016-01-20

Hej alla golfvänner!

God fortsättning på det nya året. Hoppas att helgerna har varit till belåtenhet, att kroppen är i god form efter alla träningspass och batterierna är laddade.

För tillfället råder bistert vinterväder i våra trakter och golfbanan ligger inbäddad i frost och snö. Men håll ut om sådär en 90 dagar är vi på banan igen.

Jag vill passa på att framföra ett varmt tack till alla er som betalade in 2016 års medlemsavgift redan i december. Det är alltid nyttigt för klubbens kassaflöde att få ett tillskott vid den här tiden på året, som normalt mest präglas av utgifter. I mitt decemberbrev utlovade jag att priser skulle lottas ut bland er, som betalade medlemsavgiften i december. Alla namn från decemberinbetalningarna har matats in i en slumpgenerator, som sedan gjorde en rättvis dragning. Årets lyckliga vinnare är:

Presentkort i golfshoppen till ett värde av 2000 kronor: Per-Olov Franzén

Paket med golfbollar:
Hans-Erik Lindqvist
Ingrid Pousette
Patrik Bäck
Björn Folkesson
Anna-Karin Egir

Stort grattis till våra vinnare! Priser hämtas ut på kansliet när säsongen startat upp.

Trots att de flesta golfbanor i Sverige är stängda under vintern sker ett intensivt arbete inom golfen för att få allting att fungera på ett bra sätt när golfsäsongen startar upp igen. Hela golfsverige är engagerade från högsta beslutande organ ner till de enskilda golfklubbarna.

Svenska Golfförbundet verkar för att främja golf som motions- och tävlingsidrott samt sprida kunskap om golfens samhällsnytta, när det gäller miljöarbete, turism, samhällsekonomi och friskvård.

Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund, som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt samt vara en resurs i arbetet att föra ut information om beslut och pågående projekt på central nivå.

Östergötlands Golfförbund omfattar idag 20 golfklubbar. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna. Visionen är att vara den samlade kraften för klubbarna i Östergötland och aktivt utveckla golfens möjligheter för alla. Östergötlands Golfförbund ska verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och önskemål samt utveckla golfen i Östergötland enligt Svenska Golfförbundets riktlinjer. Man jobbar också för att vara det framträdande distriktet i Sverige när det gäller miljöarbete.

Mjölby Golfklubb är en av 468 golfklubbar i Sverige. Efter ett antal år med sjunkande medlemssiffror i Sverige, har golfen haft positiv medlemstilväxt de senaste två åren. Ett positivt trendbrott, som lovar gott för golfens framtid. Även på Mjölby GK har vi haft en positiv medlemstillväxt de senaste åren och i nuläget är vi cirka 1270 medlemmar.

Golfklubbarna i Sverige har sammanlagt cirka 477 000 medlemmar och golf är därför en av landets största individuella idrotter.

När det gäller vår egen verksamhet på golfklubben har styrelsen bland annat kommit överens om följande:

Mjölby Golfklubb skall vara en familjeklubb, som tillgodoser hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en golfupplevelse utöver det vanliga.

Vi skall ha en golfbana med högsta kvalitet, som kan erbjuda utmaningar både för nybörjare och mer avancerade golfspelare.

Vi skall erbjuda bästa service runt golfbanan i form av träningsytor, shop, hotell, restaurang, kiosk och administrativ service.

Golfklubben skall ta hand om medlemmar och besökare på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet.

Alla klubbens medlemmar skall bjudas möjlighet att utveckla golfspelet i sin egen takt och att kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själva önskar.

Medlemmar, som deltar i klubbens träningsverksamhet, skall få goda kunskaper i golfspelets grunder, golfteknik, golfspelets regler, etikett och traditioner.

Vi vill att Mjölby Golfklubb skall fortsätta att utvecklas på alla plan. I mitt månadsbrev i februari skall jag återkomma lite mer i detalj hur vi tänker genomföra golfsäsongen 2016.

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på vår hemsida www.mjolbygk.se

Om tre månader är vi på banan igen!

Svinga lugnt! Per Borthen Ordförande