Inventering av biologisk mångfald

Tommy Karlsson på Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av 30st sandblottor och sandbäddar som anlagts i Östergötland.
En av platserna är vår sandbädd vid 5ans tee. Där har man vid tidigare inventeringar hittat 20 arter där 2 arter är rödlistade. (Stortapetserarbi och Klöverhumla)
Dessutom 3 ovanliga arter. (Backhumla, Vallhumla och Hartsbi)
Inventeringarna visade också rikligt med bohål i sandbädden.

Gert Lövgren, ordförande Miljökommittén