Här ska salamandrarna få en större bostad

Mellan hål 10 och 17 på Mjölby golfklubb ligger en liten damm. I och runt vattnet trivs vattensalamandrar.
Golfklubben har sökt och fått pengar för att förbättra och utöka våtmarkerna på golfbanan.
Så här stod att läsa i Corren 1 april 2024.

Tyvärr var nivån som erhållits på bidraget ett problem för att kunna genomföra projektet.
Vi fick 70% i bidrag men hade sökt och hade behov av 90% av kostnaderna för att kunna genomföra projektet.

Efter diskussioner med Länsstyrelsen har vi nu fått till en ändring av tidigare beslut och har nu erhållit 90%.

Det innebär att vi kommer att genomföra projektet under kommande höst och vinter.

Vi kommer uppdatera mer information löpande vartefter projektet tar form.

 

Miljökommittén genom Gert Lövgren