Golfklubbens vårmöte 2021

På grund av pågående pandemi, är golfklubbens fysiska vårmöte inställt.

Som ett alternativ till det fysiska vårmötet har styrelsen beslutat att processen genomförs enligt så kallat per capsulam förfarande. Styrelsen har kontrollerat detta förfarande med golfförbundets jurister och under rådande omständigheter är detta tillvägagångssätt fullt legalt.

Per capsulam förfarande innebär följande:

  • Styrelsen har gått igenom agendan för vårmötet och föreslår beslut på aktuella punkter.
  • Styrelsen har upprättat förslag till vårmötesprotokoll.
  • Vårmötesprotokollet distribueras till dig som medlem via mail.
  • Som medlem har du möjligheter att, via mail, kommentera vårmötesprotokollet, ställa frågor och också rösta ja eller nej till protokollet.

Styrelsen har valt detta förfarande för att inte komma i konflikt med myndigheternas och Svenska Golfförbundets riktlinjer och rekommendationer, samt med hänsyn till dig som medlem.

Inom kort kommer du att via mail få ta del av styrelsens förslag till vårmötesprotokoll 2021, verksamhetsberättelse 2020 och resultat och balansräkning 2020. Ber dig att läsa vårmötesprotokoll och bilagor noggrant.

Styrelsen hoppas att du som engagerad medlem i Mjölby Golfklubb stöttar ledningen i detta förfarande, ställer dig bakom och ger ditt positiva bifall till vårmötesprotokollet.

Frågor, synpunkter och godkännande eller avslag på bifogat vårmötesprotokoll skickas senast måndagen den 17 maj 2021 till följande mailadress:

styrelse@mjolbygk.se

Tack för ditt engagemang,
Styrelsen för Mjölby Golfklubb
Per Borthen – Ordförande