Natur- och miljöpriset 2018 – Mjölby GK

Då var det officiellt…..

Mjölby Golfklubb utsågs på Svenska Golfförbundets årsstämma 27-28 april till årets natur- och miljöklubb 2018 av SGF och SGA. 

Med motiveringen….

”Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på olika nivåer inom Golfsverige. Det är syftet med Swedish Greenkeepers Associations och Svenska Golfförbundets Natur & Miljöpris. Det ska motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGA:s och SGF:s miljövision och erbjuda medlemmar, kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för andra.

Mjölby GK är en av de mest aktiva i nya miljöverktyget GEO OnCourse och har varit en stor hjälp och inspiration i certifieringsarbetet för övriga klubbar i distriktet. Många är delaktiga i miljöarbetet och klubben har förstått fördelarna med en bra kontakt och nära samarbete med lokala myndigheter och natur- och miljöorganisationer. Klubbens stora miljötänk och strävan efter att både höja och visa upp naturvärdena på sin anläggning gör att de tilldelas Golfsveriges miljöpris för 2018.

Mjölby Golfklubb tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor att använda till ytterligare miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.”

Ett långvarigt, tålmodigt och detaljerat arbete ligger bakom priset. Den första miljöcertifieringen skedde 2014 och 2018 var Mjölby GK tillsammans med skånska Ljunghusen en av de första klubbarna i världen att bli re-certifierad enligt nya GEO On Course 2017. 
Vilket ledde oss till denna fina utmärkelse – årets natur- och miljöklubb 2018. 

Läs mer om vårt miljöarbete och vår fantastiska miljökommitté, som har lagt åtskilliga timmar och engagemang på klubbens långsiktiga miljöarbete, och som gjort det möjligt för oss att bli ett miljöföredöme inom golfsverige. 

 

Mjölby Golfklubb – Världsledande på miljöarbete