Banchefen informerar

290907

September är här och äntligen har vi haft ett antal dagar utan regn.
Regnet har ställt till en hel del bekymmer för oss den senaste tiden. Det är en otroligt tillväxt i gräset just nu. Det finns ytor som varit väldigt blöta och som vi inte kunnat klippa och när vi äntligen kommit ut är det väldigt tjockt. Det krävs ett antal klippningar innan vi är ifatt med ett bra klippresultat.

Som säkert alla märkt som tagit en tur i skogen, är det ett riktigt svampår i år. Säkerligen till följd av allt regn och den fuktiga luft som följer med det. Även de skadliga svampar som angriper våra greener gynnas och vi har haft ett högt svamptryck med ett antal angrepp de senaste veckorna. Det är inget som påverkar spelet i någon större utsträckning men som är irriterande och frustrerande för oss som har hand om skötseln.  Även vätan har gjort att slitaget på de finklippta ytorna är något större än vi önskat, och vi hoppas nu på en relativt torr september. Det skulle bidra till att banan återhämtar sig bra inför vintern. 

På hål 9 kommer vi under två veckors tid att testa robotklippning med en stor Ceora-maskin från Husqvarna, roboten klipper fairway, ruff och semiruff. Vi har redan nu sett vad automatiserad klippning kan göra på vår korthålsbana, klippresultatet blir mycket bra.

Vi har senaste veckorna renoverat bunkrarna på hål 16. Grävt ur, format om och fyllt på ny sand vilket blev bra. Vi kommer arbeta vidare med våra bunkrar vartefter resurser och tid tillåter. 

Ännu en gång måste vi påminna om att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Nu på hösten är det extra viktigt då till exempel ett nedslagsmärke är en bra grogrund för ett svampangrepp. Tyvärr ser vi alldeles för många olagade nedslagsmärken. 

Vi fortsätter arbetet med att anpassa skötsel och åtgärder efter väder och årstid med fokus på en bana med bra kvalité och finish.
Vi tackar för alla positiva ord och uppskattning vi får om banan från både medlemmar och gäster. 

Peter Irebrink
Banchef