Uppdaterad banstatus 221005

Hösten är här och arbetet med att invintra banan har påbörjats. Innebär att vi höjer klipphöjden successivt på greenerna och att vi kommer djuplufta dom med start under vecka 41.
Banan är i fortsatt bra kondition, men det finns en del slitageområden som kommer att må bra av lite återhämtning.
Vi har lägesförbättring en klubblängd på finklippta delen på hela banan.

Med hösten kommer fuktigt väder vilket är en bra grogrund för diverse svampsjukdomar.
Se till att laga era nedslagmärken efter er. Ett nedslagsmärke är en mycket behaglig plats för en svamp att få fäste.
Det kommer komma en del nederbörd och vissa områden kan bli blöta och extra känsliga. Vi ber er därför att ta hand om banan efter bästa förmåga, framförallt ni som kör golfbil på banan.

Vi har varit förskonade med frostiga morgnar hittills. Men de kan börja komma. Jätteviktigt att inte beträda gräs som är vitt av frost. Banan är helt stängd vid frost och banpersonal tar beslut om när banan öppnar igen.

Om vädret påverkar spel på banan uppdateras det på morgonen på vår hemsida, förstasidan under Aktuellt.
Den här tiden på året är det bra att göra ett besök där om man är osäker på vädrets påverkan på golfrundan, www.mjolbygk.se
Olika beslut kan tas med kort framförhållning och variera dag för dag utifrån vädrets förutsättningar.
Alltid med banans bästa i fokus.

Påminnelse om hur en green påverkas om man beträder den vid frost.

 

Med vänlig hälsning

 

Peter Irebrink