Betalalternativ samt info om årets avgifter

 

Under vecka 50 tilldelades 2024-års avgifter på Min Golf
Mail gick ut till alla medlemmar i samband med årsfaktureringen.
Eventuella förändringar skulle meddelas kansliet skriftligen via mail senast 8 januari.  

Alla avgifter kopplade till ditt medlemskap läggs upp i Min Golf

INFO HUR BETALNING I MIN GOLF FUNGERAR:
BETALNING I MIN GOLF

AUTOGIRO
Är du ansluten via autogiro förnyas ditt medlemskap automatiskt för ny säsong med första dragning 240228. 
Inga avgifter läggs upp på Min Golf. 
Önskar du avsluta betalning via autogiro meddelas det senast 31 januari till kansli@mjolbygk.se 

Önskar du ansluta till betalning via autogiro? 
Maila till kansli@mjolbygk.se
Vid valet att betala via autogiro kan du själv påverka hur många månader du önskar lägga upp din avgift på,
dock är alltid sista månaden den 31/1 året därpå. (ex. vid anslutning i April kan du max välja att lägga avgiften på 10månader).

Autogiro är ett betalalternativ och inte ett månadsmedlemskap.
Samtliga dragningar ska vara betalda för att medlemskapet anses vara fullt betalt. 

FLEXBETALNING
Detta är betalsättet för dig som önskar delbetala din avgift i olika omgångar under säsongen men som inte önskar autogiro.
Inbetalt belopp kan variera månadsvis.
Kontakta kansliet för att välja detta sätt samt erhålla mer info.

FAMILJMEDLEMSKAP 
Familjemedlemskap gäller för ett år i taget.
Önskar man familjemedlemskap maila till kansli@mjolbygk.se.
Nyhet i år är att vi har två alternativ till familjemedlemskap:
Två seniorer och minst en junior upp till 21 år med samma bokföringsadress. 
En senior och minst en junior upp till 21 år.
Har man en junior 13 år och äldre blir det ekonomiskt fördelaktigt med familjemedlemskap.

TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE
För dig som har underårig medlem vill vi tipsa om funktionen VÅRDNADSHAVARE i Min Golf. 
Med funktionen kan du som vårdnadshavare administrera din underåriga junior samt betala dennes avgifter. 

Du kan även ställa in vad den underåriga själv ska kunna göra i Min Golf. 
Enkelt, smidigt och säkert för alla. 
I ditt egna Min Golf kan du i Inställningar/Vårdnadshavare se alla underåriga du är registrerad vårdnadshavare för. 
Kontakta kansli@mjolbygk.se om du saknar någon som bör finnas där. 
Mer info om nya funktionen finns här:
VÅRDNADSHAVARE MIN GOLF

JUNIOR
Junior är man t o m det år man fyller 21. 
Alla som under 2024 fyller 22 går över till att bli senior. 

Först det år du fyller 28 väljer man om man ska äga en spelrätt eller betala förhöjd avgift. Fram tills dess finns inget krav på att äga en spelrätt. 

SPELRÄTT
Som ägare av en spelrätt är spelavgiften 900 kr lägre/år för medlemskategorierna Mjölby Samarbetet, Mjölby och Mjölby vardag.
Vid ägande av spelrätt ska man vara kopplad mot någon av våra medlemskapskategorier.
Vid utträde ska spelrätten säljas. 
Alla köp och sälj av spelrätter hänvisar vi till vår annonsplats på vår hemsida:
KÖP OCH SÄLJ SPELRÄTTER

SJUKDOM ELLER SKADA
Vad gäller vid eventuell sjukdom eller skada som inträffar före eller under säsongen? 
Ta del av klubbens riktlinjer här:
POLICY SJUKDOM & SKADA

FRISKVÅRDSKVITTO
Vid betalning på Min Golf erhåller du direkt ett kvitto i din mail (hamnar ofta i skräpkorgen).
Detta kvitto använder du som underlag för ditt friskvårdsbidrag hos din arbetsgivare. 
Du kan även i Min Golf gå tillbaka för att se dina historiska betalningar.
För dig som betalar via autogiro mailar du kansliet som utfärdar friskvårdskvitto inom 1 vecka.
I nedan länk finns en guide hur du hämtar ditt kvitto och vad som är bra att tänka på:
FRISKVÅRDSBIDRAG

Frågor kring medlemskap besvaras av vårt kansli kansli@mjolbygk.se