Ordförandebrev dec

Hej alla golfvänner!

Efter elva år som ordförande i golfklubben är det dags att pensionera sig. Det har varit en fantastiskt rolig, intressant och utmanande period. Och det är med blandade känslor jag nu lämnar mitt uppdrag.

Jag tänker inte bli nostalgisk eller försöka göra någon form av resumé över åren som gått. Men jag är mycket stolt över vad styrelsen, anställda, entreprenörer och ideella åstadkommit under perioden.

Golfen i Mjölby har utvecklats på ett mycket positivt sätt. För att utveckla en verksamhet på ett bra sätt är det framför allt tre grundläggande områden som kräver ett starkt fokus:

  • Ett bra koncept
  • En bra organisation
  • En god ekonomi

Med dessa grunder som bas tillsammans med hårt arbete går det att komma långt.

När jag nu lämnar posten som ordförande vill jag rikta ett stort tack till:

  • alla kamrater i styrelsen som under åren stöttat med goda råd, tankar och idéer
  • all vår personal som under ledning av Viktoria och Peter kämpat hårt både i medvind och motvind
  • kommittéer och resursgrupp för alla era insatser
  • våra entreprenörer som alltid servar oss på bästa sätt
  • våra sponsorer
  • alla medlemmar

Utan er vore vi inte den golfklubb vi är idag.

Från och med den 1 januari 2022 kommer golfklubben att få en delvis ny styrelse:

Ordförande:
Björn Kindgren
Vice ordförande:
Christian Pettersson
Övriga ledamöter:
Lars Andersson
Kjell Bäck
Tomas Carlson
Ida Forsberg
Adjungerade till styrelsen:
Viktoria Schedin
Peter Irebrink

Av hela mitt golfhjärta önskar jag den nya styrelsen lycka till!

Golfåret 2021 lider mot sitt slut. Även detta år har till viss del fortsatt att präglas av Covid-19 med restriktioner och försiktighetsåtgärder. Med hänsyn till egen och andras hälsa har klubben, speciellt i början av säsongen, tvingats avstå från ett antal aktiviteter.

Ur ett pandemiperspektiv är golfen, trots allt, en bra idrott att ägna sig åt. Vi golfare utövar vår idrott i friska luften och utan trängsel på golfbanan. Efter en period med restriktioner i början av säsongen, kunde golfen från och med 1 juni återgå till mer normala rutiner. Träning, tävling och andra sammankomster kunde i stort sätt genomföras som vanligt.

Golfåret 2021 blev ännu ett intensivt år. Totalt under året spelades nästan 32 000 golfrundor på vår bana. Något färre rundor än rekordåret 2020, men fortfarande en riktigt hög nivå.

Idrotten golf präglas av stora framgångar i Mjölby och i Sverige!

Trots hög utnyttjandegrad har vi lyckats bibehålla en mycket hög standard både på banan och på vår servicenivå till medlemmar och gäster.

Stort tack till vår administration, banpersonal, entreprenörer och alla frivilliga som hjälpt till under säsongen att hålla hela vår anläggning i så fint skick.

Stort tack också till dig golfare som tålmodigt följt alla råd och restriktioner och visat stor hänsyn till medspelare och personal.

Torsdagen den 25 november genomförde golfklubben sitt höstmöte. Första gången på två år kunde klubben genomföra ett fysiskt möte. Drygt 60 personer samlades för att lyssna på styrelsens rapporter från golfåret 2021 och planerad verksamhetsinriktning för perioden 2022 – 2024.

En ekonomisk prognos för nuvarande verksamhetsår presenterades tillsammans med budget för golfåret 2022 inklusive avgifter för medlemskap. Ekonomin är i balans och prognosen visar ett överskott något bättre än budget.

Information om medlemsavgifter för golfsäsongen 2022 distribueras till dig som medlem via mail.

Du som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på golfklubben kan alltid besöka vår hemsida på www.mjolbygk.se

Om fyra månader är vi på banan igen – till dess är det hårdträning i golfsimulatorn som gäller!

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT GOLFÅR 2022

Önskar
Per Borthen
Avgående ordförande