Mjölby GK GEO-certifierad

Mjölby golfklubb först i Östergötland att miljöcertifieras enligt GEO

Det tog precis ett år för en projektgrupp på fem personer att gå igenom kraven och anpassa Mjölby golfklubb enligt de internationella miljökraven GEO.

Golf Environment Organisation (GEO) är en internationell organisation med säte i Skottland. GEO arbetar på uppdrag från golfens aktörer, myndigheter och miljöorganisationer. Organisationen är icke vinstdrivande och dess huvudsyften är att utveckla och ta tillvara på golfens miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

Syftet för Mjölby golfklubb är att skapa en hållbar miljöutveckling för sin verksamhet. Detta innebär bland annat minskad resursförbrukning, minskade utsläpp och förbättrade möjligheter för den biologiska mångfalden. Uppföljning av verksamheten och miljömålen sker genom egenkontroll.

Certifieringen inriktar sig på hållbar utveckling inom sex olika kriterier:

 • Landskap och ekosystem, vilket omfattar banan, växter och djur kring banan, i bäckar och dammar.
 • Vatten, minska förbrukningen även om den är blygsam redan idag, effektivisera bevattningsanläggningen och dränering.
 • Energi, minska förbrukningen med smarta lösningar, idag använder vi 50-60% grön el.
 • Inköp, fortsätta och utöka köpta varor och tjänster från närområdet.
 • Farligt avfall, följa lagar och förordningar, sträva efter att utöka återvinning av restprodukter, minimera avfall och nedskräpning.
 • Samhällskontakter, klubben har idag ett mycket bra kontaktnät med olika myndigheter, organisationer och företag som ska vidareutvecklas. En naturstig ska anläggas på området vilket kommer att ge fler än golfare möjlighet till en naturupplevelse i Mjölby närområde.

För Mjölby golfklubb betyder certifieringen:

 • Minskad miljöbelastning från golfanläggningen.
 • Ökad trovärdighet för miljöarbetet, internationell standard för golfen.
 • Bra struktur i miljöarbetet, ordning och reda i dokumentationen.
 • Breddat miljötänk hos personal och medlemmar
 • På sikt lägre driftskostnader.
 • Visat samhällsansvar.
 • Förstärkning av varumärket Mjölby golfklubb.

 

Den som vill veta mer om den internationella organisationen GEO kan göra det på www.golfenvironment.org

Och via denna länk kommer du direkt till sidan som handlar om Mjölby GK.