Uppdaterad banstatus 220919

Banan är fortsatt i bra skick. Greenerna fina och jämna.

Det blöta vädret har dock gjort att dom är mjuka, tänk därför extra mycket på att laga dina nedslagsmärken för att skona greenerna så mycket det bara går.

Lägesförbättring en klubblängd på finklippta delen.

Det ligger ett antal högar med vass på banan efter vassröjning i våra dammar.
De ska forslas bort när det mesta av vattnet runnit ur dom.

/Banchef Peter Irebrink