Banstatus 7 sep

Fr om 7 september gäller lägesförbättring en klubblängd på finklippta delen på hela banan.

6 september hade vi en skötseldag där följande insatser gjordes:
Vertikalskärning fairways
Dressning och stödsådd av greener
Torvning och sådd av grävspår från bevattningsgrävning
Rensning av groblad på foregreen

Några frostmorgnar har redan hunnit infinna sig.
Så nu är det tid att börja ställa in sig på att tidiga starttider kan utebli om det blir frost.