Banchefen informerar – Vatten och Mjölby GK

När banan i Mjölby byggdes var det en av Sveriges första dekoderstyrda bevattningsanläggningar på golfbanor. Anläggningen i sin helhet togs i bruk 1989. Med åren blev systemet otillförlitligt, oexakt och väldigt slitet. Därför togs beslutet 2017 att byta ut hela anläggningen då mycket tid och resurser lades ner på att hålla anläggningen i fungerande skick. Beslutet vi tog innebar att vi i fyra etapper skulle lägga ny bevattning på greener, tees, foregreens samt vissa greenområden.

Projektet drogs i gång under 2018 med de första 4 greenerna och fem tees. När vi våren 2022 slutförde nedgrävningen av den sista spridaren har vi i stället en av Sveriges mest moderna bevattningsanläggningar.

Där vi kan styra varje enskild spridare för sig. Tidigare var vi tvungna att vattna med samtliga spridare på en green samtidigt, då miljön på greenerna ser olika ut gav det väldigt blöta områden när vi var tvungna att hålla en torrare yta grön och tvärtom. Nu kan vi i stället trimma in varje spridare enskilt, med hjälp av fuktmätare är det något vi gör kontinuerligt för att på så sätt få en jämnare markfukt över hela greenytan vilket ger jämnare spelkvalité.

Vi mäter fuktigheten med en fuktmätare som mäter den genomsnittliga fuktigheten mellan två spett man trycker i marken. Den är uppkopplad mot telefonen och i den har vi en app där vi kan dokumentera resultaten. Man vill ligga runt 20% fuktighet, under 15 är en stress för plantan och över 25 är blött och inte heller optimalt. Vi mäter sex punkter per green och som bilden visar syns det ganska tydligt att det främre högra hörnet är torrare än övriga ytan. Men den infon kan vi då reglera den vattenmängd de olika vattenspridarna på den greenen ger för att på så sätt jobba upp en mer jämn fukthalt i hela greenen samt förebygga torrfläckar.

Tillgången till vatten är vår största utmaning. Pumpstationen bakom green 8 tar sitt vatten från den stora dammen mellan hål 7 och 8. Den får sitt tillflöde från bäcken som rinner från bakom green 1, genom hål 3 och korsar hål 6. På senare år har den sinat väldigt tidigt på säsongen, i år redan i slutet av maj. Vår räddningsplanka då är att vi är påkopplade på kommunens råvattenledning som går från Svartån upp till sandbäddarna uppe vid Hulje. Vid behov får vi ta vatten från den till att fylla på vår bevattningsdamm.

Vid riktigt varma perioder syns det tydligt att dammen sjunkit någon decimeter efter att vi endast vattnat greener och tees en natt.

Får ofta frågan om varför vi inte vattnar våra fairways. Anledningen är stycket ovan. Det vi däremot känt att vi måste göra är att sätta ut punktvis bevattning på de områden på fairways som är extra torkkänsliga. Vi har i dagsläget placerat ut spridare på hål 2, 5 och 12. Där är inte meningen att vi ska ha illgröna fairways under torkperioder utan kunna hålla liv i gräset så att förutsättningarna blir likvärdiga på alla fairways. Det är ett levande arbete och fler spridare kommer placeras ut med tiden.

Det vi har sett de senaste åren är att med den nya anläggningen har vattenförbrukningen generellt gått under ner två jämförbara år. Därför känns det extra tryggt ett väldigt torrt år som detta att vattnet hamnar där det ska så att vi kan vattna så effektivt som möjligt.

Peter Irebrink
Banchef Mjölby GK