Banchefen informerar 210929

Hösten är onekligen här och i skrivande stund smattrar regnet utanför. Vi märker att det är kyliga vindar och marken efter allt regn blir mer och mer mättad.

Greenerna har klarat säsongen bra. Vi har lagt om strategierna i greenskötseln något i år. Det har slagit väl ut och efter säsongen ska vi utvärdera vad vi kan skruva på ytterligare till nästa säsong.
Dock är det som alltid, ingen säsong eller år är det andra likt och yttre förutsättningar påverkar oss hela tiden. Det är bland annat det som gör greenkeeping så utmanande.

Vi kommer nu att successivt höja klipphöjden på greenerna och även utföra djupluftning för att förbereda och ge oss bra förutsättningar inför vintern.

På fairways kan man nu under hösten se en hel del maskhögar som tyvärr plattas till när vi är ute och klipper. De framträder mer på hösten eftersom det regnar mer och maskarna kommer upp till ytan. De är svåra att få bort på ett bra sätt när det är konstant fuktigt. Tråkigt för spelet, men egentligen ett ganska bra betyg på marken och dess biologi att maskarna trivs.

Groblad är som jag tagit upp tidigare ett problem som ökat de senaste åren. Otroligt frustrerande. Vi bekämpar kemiskt och det är något vi kommer fortsätta med. Vi har även planerat in att i fortsättningen behandla ytorna mer mekaniskt med vertikalskärningar och stödsådd för att på sikt få gräset att kunna konkurrera. Problemet för oss i golfbranschen är att vi endast har ett kemiskt preparat att tillgå när vi ska bekämpa ogräs, ett preparat som tyvärr har väldigt begränsad effekt på groblad. Men vi kämpar på och vi är väl medvetna om problemet.

Nu under höstmånaderna när klippfrekvensen går ner påbörjar vi de projekt vi ska genomföra.
Vi har redan påbörjat viss dränering av området kort vänster på hål 16. Vi  kommer sen att fortsätta med vänstersidan på hål 17.

Bevattningsprojektet går in i sin avslutande etapp. Där kommer även korthålsbanan, putt och chip och klubbhusområdet få ny bevattning.

Under v41 ska de orange tees som påbörjats slutföras samt bunkern på hål 11 renoveras.

Nu på hösten är banan extra känslig och vi ber alla vara extra noga med att laga nedslagsmärken på green och lägga tillbaka uppslagen torv.
Vi ser alldeles för många lämnade nedslagsmärken. Påminn dina golfvänner om hur viktigt det är att vi är rädda om de känsliga greenytorna.
I ett olagat nedslagsmärke kan skadlig svamp få fäste som ger skador på green inför våren. Det vill vi inte ha. 

Nu på hösten är varje dag en ny dag. Är det något särskilt som påverkar banan uppdaterar vi det på förstasidan på vår hemsida under Aktuellt.
Ta för vana att gå in där och titta innan du gör ett besök till oss.
Just nu är det blötan som kan påverka.
Snart kan det vara kalla nätter och frostiga morgnar.
När det är frost är banan stängd till personal på plats ger klartecken för spel.
Att beträda en green med frost får väldigt långsiktiga skador.
Vi har bra bildexempel på ett sådant scenarie från vår övningsgreen för några år sedan.
Tydlig bild som överraskar många om vad som händer om man beträder en frostig green.

Nu går vi in i oktober månad och vi hoppas att vi får ytterligare några bra golfveckor denna säsong.

/Peter Irebrink, banchef