2021-06-18

Banan spelas som den är – ingen lägesförbättring. 

/Banpersonalen