Årets medlemsundersökning på gång

Den 21 juni kommer hälften av klubbens medlemmar att få den första enkäten av årets medlemsundersökning från Players 1st i sin mailkorg. Observera att den kan hamna i skräpkorgen.
För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar.
I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning.
Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. 

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.
Den andra undersökningen skickas ut den 23 augusti, för dig som inte får en mailinbjudan nu i juni.

En del medlemmar har frågat om bedömningsskalan i Players 1st.
Nedan hittar du hur Era svar tolkas. Det kan vara bra att veta innan man svara på frågorna…


Svarar man 0-6 räknas ditt svar negativt, svarar du 7-8 räknas ditt svar som neutral. Om du svarar 9-10 räknas ditt svar som positiv.

Återigen, stort tack för din medverkan. Den gör skillnad!