Angrepp av granbarksborren på golfbanan

Många av er har sett hur stora skador vi fått på granbeståndet utmed hål 13 och vid dogleg hål 15.
Skadorna beror på angrepp från granbarksborren främst under 2018. Idag ser vi vad den har ställt till.

Vi har fört en dialog med Mjölby kommun sedan april i år för att få bort angripna granar. Tyvärr är det fler än vi som har samma problem, först nu finns tillgänglig personal att ta hand om problemet.

Kommunen har anlitat Arboteket i Linköping för att utföra jobbet och start blir troligast i början på oktober.

Vi kommer att märka detta främst vid dogleg hål 15. Förmodligen kommer alla granar där och ner mot hål 16 att behöva fällas. Det medför tyvärr en helt ny profil på hål 15 som vi behöver åtgärda på något sätt. Planen är att plantera nya träd (så höga som bara är möjligt) troligtvis björk.

När fällningen görs här får vi räkna med att vi stänger hål 15 och hål 16 under 2 dagar.

Vi har också mycket angrepp på höger sida hål 13 mot väg 32. Även här kommer alla angripna träd att fällas och transporteras bort. Fällning vid hål 13 bedömer vi inte kommer påverka spelet.

Mer information kommer när vi erhållit startdatum från Arboteket.

Gert Lövgren,  Miljökommittén
Peter Irebrink, Banchef