• start1smal

 • start2smal

 • start3smal

 • photo_2smal

Tävlingsbestämmelser 2020

Anmälan till tävling

En månad innan aktuell tävlingdag öppnar anmälan på Min Golf (golf.se).
Undantag kan förekomma. Vid problem kan anmälan även göras via receptionen.

Betalning sker direkt vid anmälan i Min Golf.

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävling samt att aktuellt handicap är registrerat i GIT/terminalen eller Golf.se
Endast spelare/par/lag som har EGA exakt tävlingshandicap har rätt at ta del av prisbordet om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Återbud senare än 48 timmar före tävlingsdag återbetalas ej.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Tävlingsledningen har rätt att vid återbud i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. Detta får endast göras av ansvarig Tävlingsledare. Ändringar på startlistan får endast göras av Tävlingsledare eller av denne tilldelad behörig person. Vid överanmälan gäller anmälningsordning enligt GIT om inget annat anges i inbjudan

Startlistor
Publiceras senast två dagar före aktuell tävlingsdag på golf.se/Min golf och via mail-utskick. Undantag kan förekomma.

Dynamisk klassindelning tillämpas vilket innebär att klassindelning skapas med ungefär lika många startande i varje klass. Undantag kan förekomma då fasta klassindelningar tillämpas.

Startförbud
Normalt 30 min innan första start och 30 min efter sista start.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra banans stängning vid tävling.

Scorekort hämtas  senast 20 minuter före spelarens starttid.

Spelaren skall senast 5 minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen. Vid sen ankomst till tävling gäller regel 6:3 i Regler för golfspel 2016-2019.

Efter avslutad tävlingsrond skall spelaren lämna sitt scorekort , underskrivet av markör och spelare, till tävlingsledningen i märkt brevlåda vid expeditionen i korridoren i klubbhuset.

Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom signaler med siren och/eller tuta. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptagas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbar (åska) – En lång signal
Avbryta spelet – tre signaler, upprepade gånger
Återuppta spelet – två korta signaler, upprepade gånger
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt regel 6-8b. Anm: avbryta eller återuppta spelet – enligt regel 6-8b.

Efter tävling
Visa respekt mot våra sponsorer och närvara vid prisutdelningen.

 • AEs-logo
 • Hotell-Miskarp-grön
 • LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
 • NID_Mjolby_Logo_Bla
 • Stena Logo Tagline web
 • TMH Primary Logo 2014 RGB
 • asfaltsgruppen_logo_www
 • bjorko
 • blaklintsbuss
 • blomstertorget
 • citygross_logo_rgb_PO_grey_new
 • egirs
 • engstroms
 • etv-logo
 • ica-supermarket-logotyp
 • kjell-askling-bil-ab
 • logo1
 • logo_liten
 • max
 • mjolbykommun
 • mjolbytryckeri
 • optimera
 • rejmes_w_logo_webb_rgb
 • resia_logo_125233335
 • swecologo
 • swedbank
 • terass_logo
 • xlbygg

Adress:

Mjölby Golfklubb
Blixberg, Miskarp
59592 Mjölby
kansli@mjolbygk.se

Telefonnummer:

Kansli: 0142-125 70
Shop/reception: 0142-36 97 40
Pro Magnus Carlsson: 0736- 24 32 50
Pro Fredrik Carlsson: 0704-53 19 48