Rangen är öppen

Vi har öppnat upp rangen och bollautomaten.

Betalkort eller laddat solokort gäller som betalmedel.

Kalla nätter kan påverka bollautomaten på morgnar.

Men nu kör vi och hoppas vårvädret är med oss.

Varmt välkomna!