• start1smal

 • start2smal

 • start3smal

 • photo_2smal

Verksamhetsplan 2017-2018

Verksamhetsidé junior 2017-2018

På Mjölby Golfklubb skall alla knattar, ungdomar och juniorer erbjudas möjlighet att prova på och vidareutveckla spelet golf. Grunden för golfträningen är det program som Golfförbundet har utarbetat, Golfäventyret, https://www.golf.se/spelet/golfaventyret/

Alla klubbens juniorer skall bjudas möjlighet att ha kul på golfklubben, att utveckla golfspelet i sin egen takt och att kunna utvecklas till den nivå av golfspelare de själva önskar.

Golfklubben skall ta hand om juniorerna på ett sätt, som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De juniorer,som önskar, skall ges möjligheter att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare.

Juniorer som deltar i klubbens träningsverksamhet, skall få goda kunskaper i golfspelets grunder, golfteknik, golfspelets regler, etikett och traditioner.

Värdegrund
Kvalitet, glädje, gemenskap, positiv coachning och personlig utveckling skapar trygghet hos våra juniorer.

Både ledare och juniorer skall finna glädje i alla aktiviteter på klubben och ha roligt tillsammans.

Alla skall känna gemenskap och vara välkomna och vi skall hjälpa varandra. Mobbing och utanförskap accepteras inte.

Vision
Mjölby Golfklubb skall vara en familjeklubb, som tillgodoser hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en upplevelse utöver det vanliga och stimulera hela familjen att vara aktiva golfare.

Mjölby Golfklubb skall vara en av de ledande klubbarna inom distriktet för knatte-, ungdom- och juniorverksamhet.

Verksamhetsområden
Juniorsektionen på Mjölby Golfklubb ansvarar för all juniorverksamhet för åldersgruppen
6-21 år.

A-juniorer 14-21 år
B-juniorer 9-13 år
C-juniorer/golfkul 6-8 år

Mål 2017
Mjölby Golfklubb skall ha en bra och bestående juniorverksamhet som omfattar minst 60 juniorer.

Att ha 5 – 10 aktiva knattecoacher inom klubbens juniorverksamhet.

Ett eller flera juniorlag skall representera klubben i tävlingar arrangerade av SGF eller ÖGF.

Strategi och Handlingsplan 2017-2018

Allmänt
En fungerande och arbetande som gillar att jobba med juniorernas träning kommitté,och som kan hjälpa uppnå klubbens mål och visioner.

Juniorsektionen skall aktivt arbeta med att skaffa föräldrar och sponsorer, som gemensamt kan stötta utvecklingen av klubbens juniorverksamhet.

Aktivt samarbeta med alliansklubbarna för en gemensam utveckling av juniorverksamheten.

Medlemsrekrytering
Juniorkommittén skall aktivt rekrytera medlemmar genom:
– annonsering i publika media och på klubbens hemsida
– besök på kommunens skolor
– attraktiva medlemserbjudanden
– attraktiva utbildningserbjudanden
– ett gott rykte,som lockar nyfikna ungdomar till Mjölby Golfklubb

Träningsverksamheten
Träningsverksamheten skall planeras och genomföras tillsammans med distriktets juniorkonsulenter och klubbens huvudtränare.

Speciella juniortränare och knattecoacher skall hjälpa till att bedriva träning enligt juniorkonsulenternas och klubbens huvudtränares riktlinjer.

Förslag på träningsaktiviteter skall lämnas av juniorkommittén

Träningsgrupper
Förslag skall lämnas av golfklubbens juniorkommitté.

Träningsläger
Förslag skall lämnas av golfklubbens juniorkommitté.

Tävlingsverksamhet
Förslag skall lämnas av golfklubbens juniorkommitté.

Finansiering
Juniorkommittén skall för varje verksamhetsår presentera en skälig verksamhetsbudget för godkännande av klubbens styrelse.

Juniorkommittén skall undersöka alla möjligheter till hjälp med finansiering genom sponsorer som till exempel lokala företagare, SGF, ÖGF, ÖIF och SISU.

 

 • AEs-logo
 • Hotell-Miskarp-grön
 • LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
 • NID_Mjolby_Logo_Bla
 • Stena Logo Tagline web
 • TMH Primary Logo 2014 RGB
 • asfaltsgruppen_logo_www
 • bjorko
 • blaklintsbuss
 • blomstertorget
 • citygross_logo_rgb_PO_grey_new
 • egirs
 • engstroms
 • etv-logo
 • ica-supermarket-logotyp
 • kjell-askling-bil-ab
 • logo1
 • logo_liten
 • max
 • mjolbykommun
 • mjolbytryckeri
 • optimera
 • rejmes_w_logo_webb_rgb
 • resia_logo_125233335
 • swecologo
 • swedbank
 • terass_logo
 • xlbygg

Adress:

Mjölby Golfklubb
Blixberg, Miskarp
59592 Mjölby
kansli@mjolbygk.se

Telefonnummer:

Kansli: 0142-125 70
Shop/reception: 0142-36 97 40
Pro Magnus Carlsson: 0736- 24 32 50
Pro Fredrik Carlsson: 0704-53 19 48