• start1smal

 • start2smal

 • start3smal

 • photo_2smal

Vad är en spelrätt?

Spelrättsbevis
Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

Värdebevis
Värdehandling som kan bytas in mot ett spelrättsbevis senast 2014-12-31 vid överlåtelse.

Avgift för spelrättsbevis
Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Spelrättsavgift
Den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan.

Medlemsavgift
Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Tidigare har du som är senior och varit aktiv haft en skyldighet att erlägga ett medlemslån vid inträdet. I framtiden kommer alla seniormedlemmar att behöva ett spelrättsbevis för att kunna nyttja klubbens golfbana. (Vissa medlemsformer undantagna). För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så medges detta om du meddelat klubben i rätt tid. Ett värdebevis får medlemmar som erlagt medlemslån eller tidigare bytt sitt medlemslån mot ett spelrättsbevis. Detta kan du överlåta senast 2014-12-31 varvid förvärvaren erhåller ett spelrättsbevis.
Du som överlåter värdebeviset till ny medlem under tiden 2010 – 2012 får rabatt på nästkommande årsavgift motsvarande den nye medlemmens årsavgift.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlgada vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

 • AEs-logo
 • Hotell-Miskarp-grön
 • LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
 • NID_Mjolby_Logo_Bla
 • Stena Logo Tagline web
 • TMH Primary Logo 2014 RGB
 • asfaltsgruppen_logo_www
 • bjorko
 • blaklintsbuss
 • blomstertorget
 • citygross_logo_rgb_PO_grey_new
 • egirs
 • engstroms
 • etv-logo
 • ica-supermarket-logotyp
 • kjell-askling-bil-ab
 • logo1
 • logo_liten
 • max
 • mjolbykommun
 • mjolbytryckeri
 • optimera
 • rejmes_w_logo_webb_rgb
 • resia_logo_125233335
 • swecologo
 • swedbank
 • terass_logo
 • xlbygg

Adress:

Mjölby Golfklubb
Blixberg, Miskarp
59592 Mjölby
kansli@mjolbygk.se

Telefonnummer:

Kansli: 0142-125 70
Shop/reception: 0142-36 97 40
Pro Magnus Carlsson: 0736- 24 32 50
Pro Fredrik Carlsson: 0704-53 19 48