• start1smal

 • start2smal

 • start3smal

 • photo_2smal

Information angående spelrätter

2010 infördes spelrätter på Mjölby GK.

Medlem med spelrätt:
Vid innehav av spelrätt och önskemål om utträde ska spelrätt säljas innan utträde kan ske.
Utträde ska meddelas klubben senast sista december året innan ny säsong startar.
På vår hemsida finns annonsplats för försäljning och även för de som önskar köpa.
I första hand hänvisar vi både köpare och säljare till vår annonsplats.
Kansliet kan till viss del vara behjälplig för förmedling mellan säljare och köpare.
Medlem med spelrätt kan vara kopplad till ett fullvärdigt medlemskap, greenfeemedlemskap eller passiv medlem.

Läs mer HÄR hur du gör när du sålt din spelrätt.

Nya medlemmar:
Läs mer om våra olika medlemskapsalternativ HÄR .

Som ny medlem med ett fullvärdigt medlemskap finns två alternativ att välja mellan:
* att köpa en spelrätt
* att betala en förhöjd medlemsavgift, s k årsmedlemskap.

1. Köp av spelrätt
En annonsplats finns för de som önskar sälja men även en annonsplats för den som önskar köpa.
Annonser se mer HÄR
Mjölby GK säljer spelrätter. Pris 4 000 kr. Men i första hand hänvisar vi till säljande medlemmar.

2. Förhöjd medlemsavgift
Som alternativ till köp av spelrätt finns årsmedlemskap där man istället betalar en förhöjd medlemsavgift.
800 kr/år tillkommer utöver aktuell medlemsavgift. Gäller medlemskapstyperna Aktiv Samarbete, Aktiv Mjölby GK och Vardagsmedlemskap.

Vid frågor vänligen maila kansli@mjolbygk.se eller ring 0142-125 70.

Blanketter

Överlåtelse av spelrättsbevis på Mjölby GK (vid försäljning av spelrätt)

Upplåtelse av spelrättsbevis på Mjölby GK (vid uthyrning av spelrätt)

 

Vad är en spelrätt?

Spelrättsbevis
Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

Avgift för spelrättsbevis
Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Spelrättsavgift
Den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan.

Medlemsavgift
Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

För att spelrättsbeviset ska äga sin giltighet måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem eller greenfeemedlem, så medges detta om du meddelat klubben i rätt tid.

Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlgada vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

 

 • AEs-logo
 • Hotell-Miskarp-grön
 • LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
 • NID_Mjolby_Logo_Bla
 • Stena Logo Tagline web
 • TMH Primary Logo 2014 RGB
 • asfaltsgruppen_logo_www
 • bjorko
 • blaklintsbuss
 • blomstertorget
 • citygross_logo_rgb_PO_grey_new
 • egirs
 • engstroms
 • etv-logo
 • ica-supermarket-logotyp
 • kjell-askling-bil-ab
 • logo1
 • logo_liten
 • max
 • mjolbykommun
 • mjolbytryckeri
 • optimera
 • rejmes_w_logo_webb_rgb
 • resia_logo_125233335
 • swecologo
 • swedbank
 • terass_logo
 • xlbygg

Adress:

Mjölby Golfklubb
Blixberg, Miskarp
59592 Mjölby
kansli@mjolbygk.se

Telefonnummer:

Kansli: 0142-125 70
Shop/reception: 0142-36 97 40
Pro Magnus Carlsson: 0736- 24 32 50
Pro Fredrik Carlsson: 0704-53 19 48