• start1smal

 • start2smal

 • start3smal

 • photo_2smal
 • Start
 • Allmänna tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser

Anmälan till tävling
En månad innan aktuell tävling kan anmälan göras på golfterminalen eller på golf.se.
Undantag kan förekomma. Vid problem kan anmälan även göras via receptionen.

Från och med säsongen 2014 måste alla som vill spela tävling på Mjölby GK ha EGA exakt tävlingshandicap, se golf.se hur man spelar till sig detta.

Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till tävling samt att aktuellt handicap är registrerat i GIT/terminalen eller Golf.se
Endast spelare/par/lag som har EGA exakt tävlingshandicap har rätt at ta del av prisbordet om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Anmälningstidens utgång är kl 1600, tre dagar före aktuell tävlingsdag. Undantag kan förekomma, främst avseende tävlingar som ingår i golfveckan.

Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande och anmälningsavgiften skall erläggas.

Om avanmälan sker efter lottning, eller inte alls, skall spelaren erlägga anmälningsavgiften senast före start i nästa tävling.

Tävlingsledningen har rätt att vid återbud i lottad tävling sätta in en eller flera nya spelare för att fylla upp bollarna. Detta får endast göras av ansvarig tävlingsledare. Ändringar på startlistan får endast göras av tävlingsledare. För övrigt tas inga efteranmälningar emot. Vid överanmälan gäller anmälningsordning.

Startlistor
Publiceras senast två dagar före aktuell tävlingsdag på golf.se/Min golf och via mail-utskick. Undantag kan förekomma.

Klassindelning
A-Klass  +8-12,0
B-Klass  12,1-24,0
C-Klass  24,1-36
D-Klass 36,1 – 54

Startavgift
150 kr/person till klubbtävlingar
Tävlingsgreenfee = helg 300 kr /vardag 200 kr
Avgift KM 100 kr/person

Om en spelare anmäler sig och ej kommer till start är spelaren skyldig att betala startavgiften. Undantag om spelaren avanmäler sig innan lottning.

Tävling

Startförbud
Normalt 30 min innan första start och 30 min efter sista start.
Vid ändringar finns det på anslagstavlan vid klubbhuset.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra banans stängning vid tävling.

Scorekort hämtas i samband med betalning senast 20 minuter före spelarens starttid.

Spelaren skall senast 5 minuter före start befinna sig vid utslagsplatsen. Vid sen ankomst till tävling gäller regel 6:3 i Regler för golfspel 2016-2019.

Efter avslutad tävlingsrond skall spelaren lämna sitt scorekort , underskrivet av markör och spelare, till tävlingsledningen vid ”scoringarea” eller på annan anvisad del av klubbhusområdet.

Tävlingsledningen avbryter spelet Regel 6-8
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom signaler med siren och/eller tuta. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptagas.

Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbar (åska) – En lång signal
Avbryta spelet – tre signaler, upprepade gånger
Återuppta spelet – två korta signaler, upprepade gånger
Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt regel 6-8b. Anm: avbryta eller återuppta spelet – enligt regel 6-8b.

Efter tävling
Visa respekt mot våra sponsorer och närvara vid prisutdelningen.

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy 

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.

Hasardspel
Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ‘Säker Golf’. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb ska behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Ordförande Tävlingskommittèn Mjölby GK

 • AEs-logo
 • Hotell-Miskarp-grön
 • LF_Logo_Ostgota_Vanster_RGB
 • NID_Mjolby_Logo_Bla
 • Stena Logo Tagline web
 • TMH Primary Logo 2014 RGB
 • asfaltsgruppen_logo_www
 • bjorko
 • blaklintsbuss
 • blomstertorget
 • citygross_logo_rgb_PO_grey_new
 • egirs
 • engstroms
 • etv-logo
 • ica-supermarket-logotyp
 • kjell-askling-bil-ab
 • logo1
 • logo_liten
 • max
 • mjolbykommun
 • mjolbytryckeri
 • optimera
 • rejmes_w_logo_webb_rgb
 • resia_logo_125233335
 • swecologo
 • swedbank
 • terass_logo
 • xlbygg

Adress:

Mjölby Golfklubb
Blixberg, Miskarp
59592 Mjölby
kansli@mjolbygk.se

Telefonnummer:

Kansli: 0142-125 70
Shop/reception: 0142-36 97 40
Pro Magnus Carlsson: 0736- 24 32 50
Pro Fredrik Carlsson: 0704-53 19 48